Den socialdemokratiska opinionsportalen

Cannabisplantor

Fotograf: Dmytro Tyshchenko/Shutterstock

S narkotikapolitik
dödar människor

Medan droger normaliseras inom medelklassen straffar dagens narkotikapolitik samhällets svagaste. Dags för Socialdemokraterna att släppa folkhemsmoralismen och ta ett omtag.

Droger har under det senaste årtiondet tagit en allt större plats i det svenska medvetandet och kulturen. Som nation har vi gått från spola kröken-kampanjer till mellanchefer som diskuterar microdosing med kollegorna på padelbanan och innan pandemin var det inte ovanligt med skogsrave där medelklassungdomar tog ecstasy.

När det kommer till vilka som brukar narkotika finns det i alla samhällsgrupper. Medan droger i högre utsträckning normaliseras inom medelklassen så straffar den svenska narkotikapolitiken de allra svagaste i samhället.

Det finns tydliga skillnader i vad det svenska rättsväsendet klassificerar som 'harmlös partyknarkare' och 'brottsling med drogproblematik'.

I Skärholmen, en stadsdel i södra Stockholm där 80% har utländsk bakgrund, uppgav 5,3% av de tillfrågade pojkarna att de brukat narkotika den senaste månaden medan samma siffra för Danderyds pojkar var 20%. Trots detta så är det långt många fler från Skärholmen än från Danderyd som döms för narkotikabrott (BRÅ, 2018).

Straffar arbetarklassen

Det finns tydliga skillnader i vad det svenska rättsväsendet klassificerar som “harmlös partyknarkare” och “brottsling med drogproblematik”. Den nuvarande narkotikapolitiken
medför en påtaglig rättviseproblematik.

Den mest kännbara effekten blir för många emellertid samma som för andra dömda brottslingar, att domen uppställer betydande hinder att komma in på arbetsmarknaden. En narkotikadom riskerar att utgöra en social utslagningsmekanism.

Då det främst är arbetarklassens narkotikabruk som straffas blir livet ännu svårare för de redan sårbaraste samhällsgrupperna.

Vad vi föreslår är att Socialdemokraterna tar ett omtag vad det gäller den svenska narkotikapolitiken och släpper folkhemsmoralismen. Ingen människa i ett narkotikamissbruk ska kunna dömas för sin sjukdom.

Avkriminalisera

Vi föreslår en avkriminalisering för personligt bruk och en
narkotikapolitik fokuserad på vård och förebyggande av dödsfall. Utöver en avkriminalisering av personligt bruk bör det även riktas mer resurser till sprututbytesprogram
och nässprayen Naloxon som kan motverka en livshotande överdos bör säljas receptfritt på alla apotek.

Sveriges befintliga narkotikapolitik orsakar onödigt lidande och död. Sverige har enligt EU:s narkotikabyrå EMCDDA Europas högsta narkotikadödlighet. Svensk narkotikapolitik har kritiserats från flera håll. 2015 menade FN att svensk narkotikapolitik inte är förenlig med de mänskliga rättigheterna.

Även våra egna myndigheter har kritiserat den svenska narkotikapolitiken, bland annat publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport år 2020 om hur narkotikadödligheten i Sverige kan minska där de föreslår att utreda avkriminalisering av personligt bruk.

Under coronapandemin har vi gång på gång fått höra att vi ska lyssna på vad experterna på Folkhälsomyndigheten har att säga

Enligt socialminister Lena Hallengren är det inte över huvud taget aktuellt att utreda frågan. Under coronapandemin har vi gång på gång fått höra att vi ska lyssna på vad experterna på Folkhälsomyndigheten har att säga, men när det kommer till att minska narkotikadödlighet har regeringen valt en stelbent politik framför fakta och skademinimering.

Vägskäl för S

Som socialdemokrat är det enkelt att välja linjen “avkriminalisering fungerar inte” och falla tillbaka i tankegångarna från folkhemstiden där ett redligt och nyktert levnadssätt var det rådande idealet.

Socialdemokratin står vid ett vägskäl vad det gäller den svenska narkotikapolitiken. Antingen fortsätter vi i samma gamla hjulspår där vi blundar för den humanitära kris den befintliga narkotikapolitiken skapar, eller så väljer vi en human narkotikapolitik som räddar liv.

Beroendesjukdomar är till mångt och mycket en klassfråga och där kan vi inte fortsätta ha en narkotikapolitik som medvetet dödar människor, det går emot den socialdemokratiska naturen.

Socialdemokratins framgång har alltid varit dess pragmatism, på så sätt har partiet förblivit relevant och kunnat uppfylla sitt löfte att verka för en mer rättvis värld.

Det största möjliga uttrycket för att ta ansvar är att erkänna sina politiska misstag och ompröva förlegade uppfattningar för att så få som möjligt ska behöva dö på grund av den svenska narkotikapolitiken.

  • Klara van Blaricum Ordförande Laboremus, S-Studenter
  • Clara Rydström Vice ordförande Laboremus, S-Studenter
  • David Hedin Styrelseledamot Laboremus, S-Studenter

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.