Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Låt oss avsluta diskussionen om kärnkraft

Med stor sannolikhet kommer elmarknaden ha stabiliserats inom några år vilket är långt innan ny kärnkraft hinner tas i drift. Utöver det har Sverige inte ens någon elbrist som många påstår, skriver Axel Jaderup, medlem i SSU Frihet.

Kärnkraft är en viktig fråga för många svenskar, och beslutet om huruvida den borde byggas ut eller inte är svårt. Men utbyggnad av kärnkraften skulle, på lång sikt, höja elpriserna i Sverige, inte hjälpa klimatet samt innebära stora säkerhetsrisker för landet.

De som förespråkar en utbyggnad menar på att det skulle sänka elpriserna, men det stämmer inte. El från kärnkraft är redan idag 20 procent dyrare än vindkraft, och skillnaden kommer bara att öka med tiden. Det är anledningen till att inga företag vill satsa på kärnkraft utan statlig hjälp, medan andra alternativ som vindkraft är helt oberoende av statligt stöd.

Ett vanligt argument för att bygga ut kärnkraft är att det är en stabil energikälla som snabbt kan få ned de höga elpriserna och minska elbristen. Men som Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, skriver i Tankesmedjan Timbros magasin Smedjan, tar ny kärnkraft minst 15 år att få igång, och det är utan förseningar. Att bygga ut vindkraft tar bara ett år.

Med stor sannolikhet kommer elmarknaden ha stabiliserats inom några år vilket är långt innan ny kärnkraft hinner tas i drift. Utöver det har Sverige inte ens någon elbrist som många påstår. Faktum är att vi snarare har ett elöverskott, men vi exporterar mycket av det eftersom Sveriges elnät saknar kapacitet. Därför borde politikerna i första hand satsa på att bygga ut elnäten för att dämpa de rekordhöga priserna i södra Sverige.

Kärnkraft är också utan tvekan det mest riskabla energialternativet. För att kärnkraften ens ska komma igång behövs det uran, och utgrävningen av den släpper ut radioaktiva gaser i naturen som skadar både djur och människor. Därför är utgrävningen av uran redan förbjudet i Sverige, vilket gör kärnkraften beroende av importer från andra länder som tvingas ta riskerna.

Avfallet från kärnkraft är radioaktivt i minst 100 000 år och det enda sättet att skydda miljö och människor är att gräva ner det, och enligt Naturskyddsföreningen är riskerna för läckage som kan skada tusentals människor stora.

Sist men inte minst finns alltid risken för en kärnkraftsolycka. Vi är många som minns den hemska olyckan i Fukushima som ägde rum för bara elva år sedan. Det enda sättet att garanterat förhindra att det händer i Sverige är att inte bygga ut kärnkraften och istället satsa på att avveckla den.

Därför ber jag Sveriges kärnkraftsälskande makthavare att tänka om och istället satsa på förnybar energi för landets ekonomi och planetens välmående.

Axel Jaderup, medlem i SSU Frihet

  • Axel Jaderup Medlem i SSU Frihet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.