Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet och privat

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet och privat

Öppet brev till integrationsminister Johan Pehrson

Om du, Johan Pehrson, har för avsikt att ta ditt uppdrag på allvar, måste integrationen av utländska kvinnor i arbetslivet bli en prioritet. Annars kommer integrationen aldrig att fungera, skriver Sami Saadi, student.

Att göra det lättare för utländska kvinnor att få jobb är en fråga som rör oss alla. Som integrationsminister är det din plikt att agera för att förbättra integrationen av utländska kvinnor i arbetslivet, Johan Pehrson.

En samhällskultur där alla individer har lika möjligheter och rättigheter är inte bara en fråga om rättvisa och jämlikhet. Det är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Tyvärr är det fortfarande en stor utmaning för många utländska kvinnor att få tillgång till arbete och en inkluderande samhällskultur. Genom samarbete, utbildning, jämlik rekrytering och en ökad medvetenhet om diskrimineringsfrågor kan vi skapa en samhällskultur som inkluderar och värdesätter alla.

Som integrationsminister måste du, Johan Pehrson, ta itu med de faktiska orsakerna till den begränsade integrationen av utländska kvinnor i arbetslivet. Det kan exempelvis vara bristande språkkunskaper och brist på relevant arbetslivserfarenhet, men även diskriminering på arbetsmarknaden. Bara genom att erkänna dessa utmaningar och agera för att öka medvetenheten och förändra samhällskulturen kan vi främja en mer inkluderande samhällskultur.

För det första behöver samhället ge kvinnorna tillgång till språkkurser och andra former av stöd som hjälper dem att kommunicera och navigera i det svenska samhället. Detta inkluderar också möjligheter att delta i samhällsaktiviteter och samhällsengagemang, samt stöd från lokala organisationer och myndigheter.

För det andra behöver samhället säkerställa att arbetsgivare är medvetna om deras skyldighet att främja jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen, och att de har de verktyg och resurser som är nödvändiga för att uppfylla dessa skyldigheter. Samhället måste uppmuntra till jämlik rekrytering och se till att arbetsgivare är medvetna om problematiken med diskriminering.

Sist men inte minst behöver politiken se till att utländska kvinnor har tillgång till yrkesutbildning och praktikmöjligheter som förbereder dem för arbetslivet.

Om du, Johan Pehrson, har för avsikt att ta ditt uppdrag på allvar, måste integrationen av utländska kvinnor i arbetslivet bli en prioritet. Kvinnorna måste få den hjälp och det stöd de behöver för att bli en del av det svenska samhällets ekonomiska liv, annars kommer integrationen aldrig att fungera.

Sami Saadi, student och medlem i SSU Stockholm

  • Sami Saadi Student och medlem i SSU Stockholm

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.