Den socialdemokratiska opinionsportalen

GDPR

Samtycke insamlande av personuppgifter

När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på folkhemmetopinion.se Länk till annan webbplats. godkänner du att Folkhemmet får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

När du ger ditt godkännande samtycker du till att Folkhemmet registrerar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna kommunicera till dig via nyhetsbrev. Personuppgifterna används bara inom ramen för Folkhemmets verksamhet.

Personuppgifter som behandlas av Folkhemmet

Uppgifter som registreras är namn och epost.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du Folkhemmet på debatt@folkhemmetopinion.se