Den socialdemokratiska opinionsportalen

Libertas

Libertas är S-studenters idépolitiska tidskrift som publicerar idépolitiska texter både digitalt och fysiskt i form av en årlig antologi.

Om Libertas

Tidskriften Libertas är Socialdemokratiska studentförbundets (S-studenters) idépolitiska tidskrift. Tidskriftens texter kommer huvudsakligen ut i digitalt format på Libertas hemsida tidskriftenlibertas.se men även i fysiskt format som en årlig antologi.

Huvudsakligen skriver vi idépolitiska texter med syfte att bredda idédebatten inom framförallt S-studenter men även arbetarrörelsen i stort. Ämnena har ett brett spann mellan alltifrån högskolepolitiska frågor, arbetsrätt och jämställdhet till internationell politik och EU-frågor.

Libertas grundades 1941 och har genom åren haft bland andra Kjell-Olof Feldt, Enn Kokk, Erika Ullberg och Kalle Holmqvist som redaktörer.

Sedan juli 2020 är Moa Wikén Libertas redaktör