Den socialdemokratiska opinionsportalen

Tiden

Tiden är Socialdemokraternas idépolitiska tidskrift och finns både digitalt och i pappersform.

Om Tiden

Tiden är Socialdemokraternas idépolitiska tidskrift och startades år 1908 av Hjalmar Branting. Tiden utkommer med 4 nummer per år. Kända medarbetare genom tiderna är Ernst Wigforss, Nils Karleby och före detta talmannen i Riksdagen Björn von Sydow. Nuvarande chefredaktör och ansvarig utgivare är Payam Moula.

Följ oss på:
tankesmedjantiden.se/tidningen Länk till annan webbplats.
facebook.com/TidenMagasin Länk till annan webbplats.