Den socialdemokratiska opinionsportalen

Så skriver du ett bra inlägg

  • Skriv så att så många som möjligt förstår. Använd inte onödigt krångliga ord eller uttryck.
  • Håll texten så kort som möjligt. När du skrivit klart texten, läs igenom den igen och ta bort allt som inte är nödvändigt för att du ska få fram din poäng. Därefter bör du läsa igenom texten än en gång och kapa bort ännu mer.
  • Håll en tydlig, röd tråd i din argumentation. Om du försöker göra många olika poänger samtidigt är risken att inlägget blir spretigt och att