Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild på kvinna med megafon

Foto: Shutterstock

Därför behövs en opinionsportal som Folkhemmet

Det öppna samtalet är demokratins själ. Det är när olika idéer, perspektiv och argument får mötas och brytas mot varandra som vägvalen i olika frågor blir tydliga. Att ha en vital debatt både internt och i relation till andra är naturligt för en folkrörelse som arbetarrörelsen. Det för politiken och samhället framåt. Ändå har det saknats en sådan gemensam lägereld – eller snarare ”speaker’s corner” – inom socialdemokratin. Därför startar vi nu Folkhemmet, den socialdemokratiska opinionsportalen.

Här kommer vi publicera debattartiklar från ministrar, gräsrötter, erfarna och nya partimedlemmar, fackligt aktiva – eller bara någon som vill uppmärksamma socialdemokratin på något. Folkhemmet ska vara platsen där socialdemokratins vägval diskuteras, där politiken står i centrum och där den nyfikne varje dag kan stimuleras, inspireras eller provoceras.

Ensam är inte stark. Det är först nu när vi går samman som vi kan skapa det där riktigt tillgängliga och öppna forumet för debatt.

Det behövs en sådan plats för den löpande debatten. Visst har alla vi olika socialdemokratiska redaktioner våra egna debattsidor. Men ensam är inte stark. Det är först nu när vi går samman som vi kan skapa det där riktigt tillgängliga och öppna forumet för debatt.

På Folkhemmet ska debatten vara fri och öppen...

På Folkhemmet ska debatten vara fri och öppen – men inte utan regler. Vi kommer att publicera artiklar som vi tror är intressanta, relevanta och/eller nyttiga för socialdemokratin att ta del av. Ibland för att inspireras. Ibland för att få fler att förstå. Ibland för att provoceras.

Här kommer vi att få läsa texter om välfärdens finansiering, om säkerhetspolitiska vägval, om gigekonomins baksida, om en feministisk politik, om rättvis klimatomställning, om vägen till en jämlik skola, och om varför det är viktigt att socialdemokratin inte glömmer bort att kämpa för bättre livsvillkor i såväl ’orten’ som ’bygden’.

Vi kommer inte att släppa in kränkande texter, personpåhopp, osakliga påståenden eller artiklar som utgår från rena lögner och felaktigheter.

Däremot kommer vi att publicera texter på Folkhemmet som alla inte håller med om. Som kanske skaver, ifrågasätter en helig ko eller sätter strålkastarljuset på något känsligt.

De närmaste cirka 500 dagarna – fram till valet 2022 – kommer intresset för politiken att öka. I år har både Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor och flera andra partier och organisationer kongresser, landsmöten eller stämmor. Och nästa år är det valrörelse.

Nu är tid för visioner. Nu är tid för nya idéer. Nu är tid för att visa vilket samhälle man vill se växa fram ur den kris som vi fortfarande är mitt uppe i. Eller, rättare sagt, ur de kriser som vi är mitt uppe i. Förutom pandemin står vi fortfarande inför en hotande klimatkris och en alltjämt pågående jämlikhetskris.

Det finns inte enbart en väg ur kriserna. ”Den enda vägens politik” är en moderat lögn. Det finns flera lösningar. Flera idéer. Och flera vägval. Nu öppnar vi debatten om dessa!

Välkommen till Folkhemmet!

  • Daniel Färm VD/Politisk redaktör Aktuellt i Politiken
  • Maria Arkeby Biträdande verksamhetschef på Tankesmedjan Tiden.
  • Nils Dahlgren Chefredaktör Frihet
  • Susanne Andersson Förbundssekreterare S-kvinnor/Ansvarig utgivare Morgonbris
  • Moa Wikén Redaktör Libertas

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.