Den socialdemokratiska opinionsportalen

Jämställdhet kvinnor-män

Foto: Yuriy Golub/Shutterstock

Tillsätt en jämställdhetskommission

Takten i jämställdhetsarbetet måste öka. Som socialdemokrater kan vi inte acceptera att det kommer ta 184 år innan Sverige är jämställt. För att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål måste vi se könsmaktsordningen och ta ett samlat krafttag om vägen framåt.

I dagens takt kommer det ta 184 år innan Sverige är jämställt.

Jag har inte den tiden. Den flicka jag bär på har inte den tiden. Jag talar för alla mina medsystrar när jag säger att vårt tålamod är slut. Vi har inte tid eller råd att kompromissa med vårt värde. Vi vägrar betala med våra liv för en samhällsordning som vi inte har skapat.

År 2021 föds min dotter. Hon föds till ett Sverige som aldrig har sett en kvinna som statsminister. Hon föds till ett Sverige som ser 100 våldtäkter per dag. Hon föds till ett Sverige som kommer att ifrågasätta henne på basis av hennes bakgrund och härkomst.

Jag vill inget annat än att skydda den flicka jag bär på. Men jag inser att min makt som blivande förälder är begränsad. Därför vänder jag mig istället till min politiska övertygelse. Jag vänder mig till er.

Vilket Sverige vill vi att våra barn växer upp i?

Det sägs att Sverige är bland världens mest jämställda länder.

Att vara kvinna i Sverige är att gå back i snitt 3,6 miljoner kronor under en livstid.

Men att vara kvinna i Sverige är att gå back i snitt 3,6 miljoner kronor under en livstid. Att vara kvinna i Sverige är att nedvärderas i lön och arbetsmiljö – i respekt och i rätt till framgång. Det är att jobba dubbelt så hårt för att komma hälften så långt. Det ökända glastaket har inte spruckit.

Att vara kvinna är att hålla hastig takt när man går hem på kvällstid. Det är att gå omvägar för att undvika gator som saknar belysning. Det är att behöva höra av sig till sina vänner för att säkerställa att också de har kommit hem tryggt. Men det är också realiteten i att ens egna hem kan vara den farligaste platsen. Under Corona-pandemin har mäns våld mot kvinnor ökat med 30 %.

Att vara ung tjej i Sverige är att konstant mötas av förväntningar som inte går att leva upp till, som kroppsideal på sociala medier som leder till ätstörningar och komplex. Det är att bli tafsad på i skolgården medan killen och hans kompisar skrattar högt. Det är att i bästa sändningstid i TV behöva se hur kändisar som anmälts för våldtäkter backas av sina ”bröder” - utrymme för de kvinnor som istället fallit offer för våldtäkter finns inte. På så sätt normaliseras det mest vidriga och avskyvärda i vårt samhälle. Det görs dessutom samtidigt som våldet också ökar mot unga flickor. Den ökade isoleringen, inte minst när skolan gått över till fjärr- och distansundervisning, har inneburit en ökning av det sexuella våldet mot flickor i Sverige.

Att vara socialdemokrat är att inse att vi lever under en brutal könsmaktsordning som strider mot alla de värderingar som vi står för.

Att vara socialdemokrat är att inse att vi lever under en brutal könsmaktsordning som strider mot alla de värderingar som vi står för – och att vi måste göra något åt saken. Arbetarrörelsens leverans har varit avgörande för Sveriges feministiska segrar, det ska vi bära stolthet över. Men mer måste göras.

Den ekonomiska tryggheten måste öka, likt rätten till trygga sociala försäkringar, höjda pensioner och trygga anställningar. Det faktum att välfärden - i stort kvinnodominerade sektorer - präglas av lägre löner, högre sjuktal och sämre arbetsmiljö måste vända. Tjej- och kvinnojourer behöver ökade resurser, kontrollerande beteenden behöver kriminaliseras för att i tid sätta stopp för det dödliga våldet i nära relationer – samtidigt som straffskärpningar mot sexuellt våld och förstärkningar av polis och åklagare behövs för att klara upp sexualbrotten. Det strukturella jämställdhetsarbetet måste intensifieras, med exempelvis fortsatta steg för jämt uttag av föräldraförsäkringens dagar och stärkt genuspedagogik i förskolan. Framförallt behövs ett samlat krafttag om vägen framåt – jag menar därför att det är dags för en jämställdhetskommission att tillsättas som ser över hur farten för att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål kan accelereras.

Det är i år 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt. Det är nu dags för nästa stora samhällsomvandling, rejäla steg som skapar jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. Precis som för 100 år sedan möjliggörs det genom kraftsamling av progressiv politik. Då som nu ligger det på Socialdemokratins axlar att samla, övertyga och fatta modiga beslut. Jag är redo och jag vet att ni är det också.

  • Aylin Fazelian Ordförande (S) Göteborgsområdet och riksdagsledamot

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.