Den socialdemokratiska opinionsportalen

Socialdemokraternas första maj-märke för 2021 med parollen "välfärden först"

Foto: Socialdemokraterna

Insiktslös partiledning sätter inte välfärden först

Den första maj demonstrerar socialdemokrater i hela landet under parollen ”välfärden först”, men menar partiledningen allvar måste man våga riva upp de marknadsreformer som skapat en ojämlik och alltmer amerikaniserad sjukvård. Tyvärr lyser denna viktiga insikt med sin frånvaro.

Coronapandemin har under det senaste året avslöjat stora brister i välfärden så som en sönderslimmad äldreomsorg och en obefintlig krisberedskap. Många av de problem som coronapandemin blottlagt har sin grund i att välfärden idag blivit en marknad där vinstintresset är en genomsyrande drivkraft.

Trots att coronapandemin synliggjort privatiseringspolitikens misslyckande har den socialdemokratiska partiledningen länge varit tysta om vinstjakten inom sjukvården.

Bilden som ges av S-regeringens agerande, både innan och under pandemin, är i stället att vinstintresset inte är ett problem när det kommer till vård av sjuka människor.

Exempelvis valde den S-ledda regeringen redan i samband med Reepalu-utredningen att helt undanta sjukvården från förslaget om vinstbegräsning i välfärden.

Bilden som ges av S-regeringens agerande, både innan och under pandemin, är i stället att vinstintresset inte är ett problem när det kommer till vård av sjuka människor.

Vårdcentraler för friska

Så, hur ser det då ut i praktiken? Går det att förena vinstintresset med en jämlik och god sjukvård för alla?

Den så kallade lagen om valfrihet (LOV) ger vinstdrivande vårdcentraler möjlighet att fritt välja var de vill bedriva sin verksamhet. Riksrevisionen Länk till annan webbplats. har konstaterat att privata vårdcentraler i större utsträckning valt att etablera sig i storstäder och i områden där befolkningen har en högre utbildningsnivå samt är relativt friska.

Kort sagt har vinstdrivande vårdföretag valt att etablera sin verksamhet där patienterna är mer lönsamma och mindre sjuka. Detta agerande är fullt logiskt utifrån vårdföretagens vinstintresse men står i skarp kontrast till hälso- och sjukvårdslagens målsättning om att vård ska ges efter behov.

Tränger sig före i vårdkön

De senaste åren har vi även sett en framväxt av ett parallellt vårdsystem för resursstarka grupper. Sedan början av 2000-talet har antalet med en privat sjukvårdsförsäkring i Sverige sexdubblats och idag har närmare 700 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring.

Framväxten av en marknad för privata sjukvårdsförsäkringar har gjort att den som har råd kan köpa sig förtur till vård och i praktiken tränga sig före i vårdkön. På så vis börjar tillgången till vård bli en fråga om betalningsförmåga i stället för faktiska vårdbehov.

Framväxten av en marknad för privata sjukvårdsförsäkringar har möjliggjorts av en storskalig privatisering av sjukvården. Detta eftersom det endast är privata vårdmottagningar som tar emot försäkringspatienter och då dessa mottagningar oftast också har avtal med det offentliga.

Privatiseringen av vården har således skapat en vårdmarknad där försäkringsbolag kan teckna avtal med en mängd privata vårdgivare och därmed erbjuda försäkringspatienter förtur till vård.

Insiktslös partiledning

Vi kan alltså konstatera att vinstintresset inom sjukvården är oförenligt med ambitionen om en jämlik vård där den som har störst behov ges företräde till vård. I stället innebär privatiseringen en amerikanisering av den svenska sjukvården där vård alltmer ges efter lönsamhet och plånboksstorlek.

Vill partiledningen verkligen leva upp till parollen om att sätta välfärden först måste ambitionen vara att riva upp marknadiseringen av den svenska sjukvården. Detta är ingen enkel uppgift men är avgörande om vi ska åstadkomma en jämlik och god sjukvård för alla. Tyvärr verkar denna insikt inte ha nått partiledningen.

  • Fredrik Strelert Folkhälso- och socialpolitisk talesperson för S-Studenter

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.