Den socialdemokratiska opinionsportalen

Kvinnligt självförsvar måste ersättas av manligt självansvar

Demonstration, man

Foto: David MG / Shutterstock.com

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som föranlett ett flertal politiska åtgärder. Men utöver politiken har även männen själva ett ansvar.

I debatten om våldet mot kvinnor och barn är det alltför få män som gör sig hörda. Anledningarna kan vara flera, men en orsak är att många män fortfarande lutar sig mot devisen "inte alla män". Det vill säga: "jag slår ingen och jag tar inte ansvar för andras handlingar". Jag tycker att det är en sorglig argumentation.

Vi tar alla gemensamt ansvar för den kultur som råder i lokalsamhället och på arbetsplatsen. Varför skulle inte vi män göra vad vi kan för att ta ansvar för en manlig kultur som i sin sämsta form leder till att kvinnor förtrycks och misshandlas? En del av en kultur där barn varje dag tvingas bevittna hur mamma plågas, och i värsta fall en dag dödas. En kultur där våra söner växer upp.

Det är vi män själva som på allvar kan motverka det manliga våldet mot kvinnor och barn

Det är vi män själva som på allvar kan motverka det manliga våldet mot kvinnor och barn. Det är vi som måste stå upp för att alla former av psykiskt och fysiskt våld är avskyvärt och oacceptabelt. Det är vi män som behöver prata med varandra om hur vi mår, hur vi agerar, och hur vi söker hjälp när vi behöver.

Från politikens håll stärks just nu arbetet mot våld i nära relationer på olika sätt. Även om det pratas mycket om förebyggande arbete tycks fokus ligga på stödinsatser och straff. Det är naturligtvis viktiga delar i helheten, men vi har ännu lång väg kvar innan vi tagit tag i det förebyggande arbetet på allvar.

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Två av kvinnorna som nyligen mördades var 18 och 22 år. I en undersökning från Brå (2018) uppger 23 procent av unga flickor att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner.

Framgångsrik våldsprevention måste alltså börja tidigt, och inkludera porren

Det finns med andra ord mycket att göra om vi på allvar vill förebygga destruktiva beteenden hos killar och män. Exempelvis visar Ettårsrapporten från Ungarelationer.se att barns fria kontaktyta med nätporr är en betydande normalisering och inspiration för killars våld mot tjejer. Framgångsrik våldsprevention måste alltså börja tidigt, och inkludera porren.

På individnivå finns det mycket vi män kan göra. Vill du prata med andra män om manligt beteende? Anordna en Killmiddag (googla). Vill du fundera mer själv först? Lyssna på podden Allt vi inte pratar om. Funderar du på om ditt beteende i din relation är okej? Ring telefonlinjen Välj att sluta.

Det finns bara en utveckling som är värdig ett mänskligt samhälle: De stora behoven av kvinnligt självförsvar måste ersättas med manligt självansvar.

  • Marcus Pehrsson Marcus Pehrsson (S), fritidspolitiker Nyköping

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.