Den socialdemokratiska opinionsportalen

Hat får demokratin att vissna

Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke från Pixabay

Det demokratiska samtalet är otroligt viktigtför att alla röster ska komma till tals i den allmänna debatten. Idag sker mycket av det i sociala plattformar där människor kan utbyta information och åsikter med varandra. Men det är också en växande plats för desinformation, propaganda och näthat.

Det förvrängda debattklimatet letar sig numera även in i den politiska diskussionen och börjar ta obehagliga proportioner. Detta förekommer även i tidigare rätt så städade forum för offentlig debatt. När även politiker förvanskar sanningen eller bara väljer att visa upp delar av den, för att generera billiga politiska poäng, så rör vi oss på ett allt mer sluttande plan. I näringslivet och ideell sektor är diskussionen om hur man uppför sig ständigt aktuell, men inom politiken verkar den moraliska kompassen ha flugit sin väg.

Fokus skiftar snabbt från en nyanserad debatt där man lyfter fram vad man själv vill, till att tillskriva andra fel och brister.

Fokus skiftar snabbt från en nyanserad debatt där man lyfter fram vad man själv vill, till att tillskriva andra fel och brister. Istället för att tala om sak talar man om person. Frågor som rör sig på ett personligt plan är inget man ska debattera i vare sig beslutande församlingar eller på insändarsidor. Eller på sociala medier för den delen.

Åsikter, halvsanningar och rena falskheter framställs som fakta. Förminskande ordalag används om och av personer som deltar i det offentliga samtalet. Sanningen blir något som man kan vara för eller emot.

Sammantaget hotar detta själva grunden för det vi kallar demokrati.

Sammantaget hotar detta själva grunden för det vi kallar demokrati. Alla som deltar i det offentliga samtalet har ansvar för den utvecklingen. Inte minst vi politiker, som ska ta ansvar för den politik vi bedriver utan att skylla ifrån oss. Det är inte rakryggat att svänga som en vindflöjel i den populistiska vinden. Fakta är fakta och måste behandlas med respekt. Statistik ska inte anpassas så att bara halva bilden visas, det som beskrivs ska representera verkligheten.

Även om vi lever i en värld där verkligheten alltför ofta svartmålas i syfte att så split mellan människor så ska vi inte kompromissa med grundläggande demokratiska och medmänskliga värderingar.

Men det har också blivit lättare att gömma sig bakom alias eller en skärm och sprida hat och misstro.

Att det är lättare att delta i det demokratiska samtalet och att fler deltar är i grunden något fantastiskt och bra. Men det har också blivit lättare att gömma sig bakom alias eller en skärm och sprida hat och misstro. Det finns många exempel på betalda spammare och falska konton skapade av privatpersoner som sprider negativa kommentarer och misstro till olika åsikter. Syftet är att försöka sprida en bild av att fler tycker likadant.

Det är ett växande samhällsproblem när det kommer till att försöka påverka en opinion genom förfalskat innehåll, att skapa en falsk gräsrotsrörelse eller att använda falska läckor för att försöka påverka beslut som ska fattas. Det är något som får demokratin att vissna.

Vi måste få till ett demokratiskt samtal värt namnet, som fungerar i en digital tid. Där vi alla deltar på lika villkor och där vi alla står för våra åsikter. En bra och tydlig debatt, öppen för alla.

Där är vi inte idag.

  • Marino Wallsten Kommunstyrelsens ordförande (S), Fagersta kommun

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.