Den socialdemokratiska opinionsportalen

Första maj-demonstration i Göteborg

Första maj-demonstration i Göteborg. Foto: Shutterstock.

Låt medlemmarna bestämma om fastighetsskatten!

Det är illa att Stefan Löfven föregår höstens partikongress i frågan om fastighetsskatten. Detta agerande är ett uttryck för feghet och för motvilja att låta partiets medlemmar bestämma vilken politik Socialdemokraterna ska driva.

Under våren har partidistrikt runt om i landet börjat driva frågan om återinförd fastighetsskatt, eller rättare sagt att dess nuvarande tak ska försvinna. Detta har, föga förvånande, kritiserats från högern. En sak som däremot är anmärkningsvärt är att den socialdemokratiska partiledningen satt ner foten och sagt att fastighetsskatten inte ska återinföras.

Det är i sig problematiskt att partiledningen ger ett sådant besked redan nu, när frågan ska behandlas på partikongressen i höst. Det värsta är dock att partiledningen anser sig ha rätten att säga vad vi S-medlemmar ska eller inte ska tycka. Om kongressen i november ställer sig bakom återinförande av fastighetsskatten, kommer Löfven anklagas för att ha ljugit när han lovade det motsatta.

Varför försöker partiledningen begränsa vilka frågor som är okej för oss socialdemokrater att driva?

”Kritiken mot fastighetsskatten handlar inte om viljan att bidra till det gemensamma, utan om löntagares rädsla för att behöva lämna sitt hem” konstaterade statsministern. Att koka ned borgerlighetens kritik mot fastighetsskatten till en oro för att människor skulle förlora sina hem är befängt. Hade Centerpartiet och Liberalerna brytt sig om vanliga arbetares bostadssituation hade de inte tvingat igenom förslag som för oss närmare marknadshyror.

Ett intyg på ledningens feghet

För mig blir Stefan Löfvens besked om fastighetsskatten ett intyg på fegheten hos dagens socialdemokrati. Vi vågar inte ens debattera ett förslag utan att partiledningen känner sig tvingad att, med svansen mellan benen, försvara ett system som innebär att en svensk pensionär betalar lika hög fastighetsavgift som H&M:s ägare. Om fastighetsskatten är för kontroversiell, vad får vi då ens diskutera? Varför försöker partiledningen begränsa vilka frågor som är okej för oss socialdemokrater att driva? Borde inte detta vara upp till partiets medlemmar?

Häromdagen läste jag i professorn Gunnar Olofssons bok Klass, rörelse, socialdemokrati, om arbetarrörelsens historia och den svenska modellens utveckling. Det bestående intryck man får av arbetarrörelsen, såsom Olofsson skildrar den, var att den var samlad, stark och handlingskraftig. Detta var vår viktigaste framgångsfaktor. Idag är läget annorlunda. Arbetarrörelsen har vikt sig för den marknadsliberala verklighetsbeskrivningen. Vi vågar inte säga ifrån i ideologiskt viktiga frågor. Förr i tiden avgick S-regeringar när de inte fick stöd för sina reformer. Idag levererar vi nyliberal politik på ett silverfat.

Socialdemokratins grund är organisering för utjämning av samhällsklyftor, oavsett om de är politiska, sociala eller ekonomiska. Jag vill att vi ska erbjuda ett alternativ till den socialdemokratin som vi är en del av idag. En handlingskraftig och modig rörelse för samhällsförändring. Då krävs det att vi slutar förhålla oss till vad andra partier tycker och vad opinionsmätningar säger.

Låt medlemmarna bestämma!

Peter Hultqvist formulerade det hela väldigt bra i inledningen till sin bok Hundra procent socialdemokrati;

”Socialdemokrati handlar om att kunna förena teori och praktik. Den som enbart flyr in i politisk ideologi och teori i tider av motvind är snart inte relevant. Men den som tror på någon sorts superpragmatism enligt devisen 'det är resultatet som räknas' är lösningen riskerar snabbt att bli ett offer för tillfälliga politiska kastvindar. Det krävs både och, inte antingen eller. ”

När vi formulerar vår politik är det irrelevant vad de människor tycker som inte är socialdemokrater. Vi är en folkrörelse. De enda som vi ska ta hänsyn till är oss själva, oavsett om de svaren finns hos en SSU-klubb Tensta eller hos Kommunal i Söderköping. När vi väl sitter vid förhandlingsborden i riksdagen, först då kan kompromissandet börja. Inte en sekund innan. Vi ska i varje andetag visa på kraften i vår folkrörelse. Vi ska förespråka en politik som formulerats av våra medlemmar, för våra medlemmar och med jämlikhet som mål. Med ideologin formulerar vi politiken och genom pragmatism förändrar vi samhället. Vi är en folkrörelse byggd på ideellt gräsrotsengagemang, där SSU:are, partister och fackliga socialdemokrater knackar dörr, står på torg och mycket annat. Tillsammans gör allt vi kan för att vinna val. Det bör även reflekteras i den politik som vi driver.

Vår politik ska inte bestämmas av partiledningen, experter eller av gissningar utifrån opinionsmätningar. Socialdemokratins politik ska formuleras nedifrån och upp, inte tvärtom.

  • Alexander Fröderberg Kassör, SSU Östergötland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.