Den socialdemokratiska opinionsportalen

Europas arbetare behöver EU!

Bild av USA-Reiseblogger från Pixabay

Idag är EU alltför odemokratiskt och arbetarrörelsen står svarslös. Folket måste få mer makt och inflytande i unionen för att ta itu med dess problem. Problem som den globala marknaden inte har lyckats lösa. Därför behövs ett federalt Europa.

I debatten kring EU glöms nästan alltid den viktigaste faktorn för EUs existens bort – att bevara fred på den europeiska kontinenten. Europa har i århundraden varit präglat av brutala konflikter. Men efter den värsta konflikten i mänsklighetens historia, andra världskriget, fick Europa nog. Den Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades för att förhindra framtida krig och konflikter mellan dess medlemmar. Sedan dess har unionen utvecklats till att täcka allt fler ekonomiska och politiska områden. Fler nationer har gått med och samarbetet medlemsstaterna emellan har aldrig varit starkare. I sin helhet har EU på senare år börjat belysa och ta hand om de diverse sociala frågor och problem kontinenten, men även omvärlden står inför tillsammans.

EU är inte den funktionella demokratin den skulle kunna vara

Trots unionens framsteg finns det stora problem som måste belysas. Ett av dessa problem, kanske det största, är att tilliten till EUs interndemokrati är låg. Parlamentet må vara valt av EUs medborgare, men känslan är ändå där – känslan av en enorm byråkratisk apparat som ingen riktigt förstår sig på. Det är en känsla vi delar. För EU är inte den funktionella demokratin den skulle kunna vara.

EU-parlamentet, folkets enda riktiga röst, har idag ingen befogenhet att lägga fram egna förslag på lagstiftning. I EU-rådet har medlemsländernas statschefer möjlighet att lägga veto liknande protester. I EU-kommissionen prioriteras representation från alla medlemsländer över en tydlig ideologisk inriktning. Allt detta gör att EU mest liknar en stor byråkrati, inte ett politiskt forum för framåtsträvande tankar och idéer. Den politiska och ideologiska debatten lamslås, vilket skadar tilliten till interndemokratin.

Marknaden är inte längre en del av demokratin, utan demokratin är en del av marknaden

Dessutom har EU alltid haft fokuset på det ekonomiska samarbetet, marknadsliberalismen och frihandeln. Den inre marknaden och storföretagens kapital prioriteras över demokratisk och ekonomisk jämlikhet. Tydligast syns det i klyftorna mellan gamla väst och öst, där fåtalet västeuropeiska företag dominerar hela nationers marknader. EU och dess medlemsstater har blivit för svaga för att ta fighten mot stora internationella företag på tu man hand. Marknaden är inte längre en del av demokratin, utan demokratin är en del av marknaden. En marknad EU främjar.

Vi kan fortsätta problematisera EU hur länge som helst. Men vi ser inte problemen som en börda, utan vi ser och bemöter dem med optimism och framtidstro. För om ens hus brinner ser man till att släcka branden och bygga om. På samma sätt ska vi rädda vårt EU-hus och göra det till det europeiska folkhemmet, med tydligt fokus på sociala frågor förankrade i EU-medborgares vardag i såväl Bratislava och Bukarest som i Bryssel och Berlin.

Det behövs en mer enad och solidarisk union, där en gemensam vision och inriktning får ta plats.

Om det ska bli verklighet behövs en gemensam agenda. Idag har varje medlemsland en egen agenda för unionen. Detta ger oss 27st olika visioner för EU, vilket varken är hållbart eller gynnsamt för samarbetet. Det behövs en mer enad och solidarisk union, där en gemensam vision och inriktning får ta plats. Därför behövs ett federalt EU där denna vision både kan bli förankrad i EU-parlamentet och bland dess medborgare. För ett enat, demokratiskt och federalt EU skapar rätt förutsättningar för att göra mer plats för alla i den ekonomiska båten och ge rodret till folket och arbetarrörelsen.

En splittrad och oambitiös arbetarrörelse klarar inte längre av att stå upp mot storföretagen

Idag ser vi hur kapitalismen löper amok på den globala marknaden, men socialdemokratin står svarslös. En splittrad och oambitiös arbetarrörelse klarar inte längre av att stå upp mot storföretagen. De har för mycket makt. Enda sättet vi kan stoppa denna amok är med ett nytt kapitel i arbetarrörelsens historia. Ett kapitel om den enade europeiska arbetarrörelsen, som kämpar för gemensamma krav över hela unionen mot dessa globala företagsjättar. Det är endast genom en global solidarisk kamp som vi kan kontrollera den globala marknaden. För vi står inför ett vägval, ett val mellan global organisering eller splittring. EU har all potential och möjlighet att bli det verktyg som vi tillsammans kan organisera oss runt och använda för att ändra världen till det bättre, en värld för oss alla. Det måste vi ta till vara på.

Europas arbetare, förenen (och federalisera) eder!

  • Johannes Salo Internationell ledare för Stockholms läns SSU-distrikt
  • Nathan Carlshamre Ordförande SSU Solna

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.