Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto på vägskylt i Dalarna

Alexander Augst/Wikimedia Commons

Så här kan vi minska klyftan mellan stad och land

Praktiska förslag måste vägleda politiken för att sluta klyftan mellan stad och land. Christer Larsson, 79, bidrar med två.

I boken ”Fascismens Metoder, Att skilja Dom från Oss” av Jason Stanley, professor i filosofi vid Yale University i USA, skriven efter Trumps första två år som president och hans stora stöd främst på landets landsbygd, visar Stanley hur känslan av utanförskap gentemot ”etablissemanget” i de stora metropolerna utnyttjas systematiskt av Trump och hans nära medarbetare.

Jobb och infrastruktur

Min tro är att det relativt starka stöd som SD har i vårt eget lands glesbygder har samma grogrund som Stanley beskriver. Vad kan vi göra för att minska känslan av utanförskap och därmed få ett antal missnöjda väljare att lägga sin röst på S?

Här kommer två förslag:

  1. Gör upp en plan för att ge personer på just landsbygden ”förtur” till alla de nya jobb som blir följden av de satsningar som görs i norra Sverige av batterifabriker, stålverk med ny teknik, datorhallar etc. Försök att få de nya företagens ägare och ledning att se fördelarna med lokalt stöd av sin rekrytering.
  2. Snabbare och bredare utbyggnad av fiberkablar och teknisk utrustning av telefonnätet. Kombinera detta med en utbildningssatsning där användningen av allehanda tjänster via nätet blir huvudämne. Använd folkbildningsorganisationer som studieförbund, hembygdsföreningar, folkhögskolor och ta hjälp av studenter och högskoleelever som mot en viss ekonomisk ersättning gärna skulle ställa upp. Erbjud dessa utbildningar på plats i exempelvis hembygdsgårdar eller annan samlingsplats nära den mindre orten.

Invändningarna mot mina förslag blir givetvis för punkt 1 att marknadskraften säger att ”den mest meriterade skall få jobbet” vilket ofta är subjektivt.

För punkt 2 blir den ekonomiska ersättningen för de som genomför utbildningen en knäckfråga.

För att minska klyftan mellan stad och land blir det helt avgörande att de som idag bor i vårt lands glesare delar börjar känna att deras möjlighet motsvarar de fördelar vi stadsbor tar för givna. Det handlar om allehanda individuell och social service samt kontakter med kunniga personer och näringsliv.

Det måste visas med praktiska och konkreta förslag och genomförande.

  • Christer Larsson

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.