Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild på containerhamn

Foto: Travel Mania/Shutterstock

Handel krävs för en fri, rättvis och hållbar värld

När flera av världens länder sluter sig och utvecklingen går i fel riktning måste vi som tror på öppenhet och samarbete använda de plattformar som finns för dialog och reformer. Att låtsas som att länder med en politik vi inte gillar inte finns är sällan en klok strategi. Vi måste kunna göra två saker samtidigt: kritisera och handla.

Hotet mot klimatet och biologisk mångfald blir allt tydligare. Rapporter om förtryck, auktoritära tag och brott mot mänskliga rättigheter duggar tätt från jordens alla hörn. Både här hemma och runt om i världen höjs krav på stängda gränser, sanktioner och blockader. Ibland är det nödvändigt men ofta istället rent kontraproduktivt.

Att handla med andra är bra och gör vi det på ett smart sätt kan det bidra till att lyfta människor ur fattigdom och sprida klimatvänliga lösningar. Det vill vi socialdemokrater göra. Med moderna, framåtsyftande handelsavtal kan också steg tas för att länder med auktoritära styren utvecklas i rätt riktigt för miljömässig hållbarhet och arbetstagares rättigheter.

Genom att använda oss av vår kollektiva makt kan vi framtvinga förbättringar

EU är världens största handelsblock och världens näst största ekonomi efter USA, med cirka 450 miljoner köpstarka konsumenter och närmare 25 miljoner företag. Genom att använda oss av vår kollektiva makt kan vi framtvinga förbättringar, vilket vi redan har sett i flera fall.

Utmaning Kina

Det finns enorma utmaningar i att ha relationer med länder som Kina. Vad kommunistpartiet lägger för betydelse i begrepp som demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter är något helt annat än vad vi i Sverige menar. Men vi måste gripa de halmstrån som finns för att påverka även där.

Bara under det senaste decenniet har landet i öst investerat rekordmånga miljarder i forskning och utbyggnad av förnybara energikällor för att det är vad köparna vill se.

Vi kan använda oss av samma ekonomiska makt för att skapa bättre liv, öka jämställdheten globalt, nå våra klimatmål och samtidigt säkra svensk ekonomisk tillväxt och välfärd. Framtiden behöver alltså mer handel, inte mindre.

Världshandel gör skillnad

Och världshandeln gör stor skillnad även i Sverige. Vår öppenhet stärker konkurrenskraften och skapar jobb. Jag hoppas att alla vid det här laget vet att så många som var tredje person i Sverige arbetar inom exportsektorn. Svenska företag har stora möjligheter att bidra till social och miljömässig hållbarhet eftersom deras varor och tjänster är efterfrågade världen över. Handelns fördelar ska komma alla till del och gynna både kvinnor och män. Vi nöjer oss inte med mindre. Därför måste även handelspolitiken utvecklas:

  • Jag vill se krav på Human Rights DueDiligence, ett verktyg som företag kan använda för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter och hållbarhet, i hela leverantörskedjan och vi ska underlätta det genom en gemensam spelplan inom EU.

  • Jag är stolt över de krav den svenska regeringen ställer på ExportKreditNämnden för att de garantier de ställer ut till svenska företag som gör affärer i svåra länder ska bidra till respekt för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och mer hållbarhet. För att öka förtroendet behöver regeringen bli ännu tydligare med var gränsen går för vilken typ av affärer som staten kan vara med och garantera.

  • Jag välkomnar också initiativet från EU-kommissionen om en Carbon Border Adjustment Mechanism, som innebär att utsläpp som produktion utanför EU orsakar ska kosta om det konsumeras här. Kan vi utforma en sådan koldioxidmekanism i enlighet med de internationella reglerna för handel kommer det både gynna de som investerar för omställning samtidigt som vi minskar utsläppen i andra delar av världen.

Vi lever i en komplex värld. Vi måste klara av att bredda perspektivet från en diskussion där valen står mellan villkorslös frihandel eller inga handelsavtal alls.

Vi har visat det förut

Vi socialdemokrater förordar den kloka tredje vägens politik, där vi använder handelsavtal och kreditgarantier som påtryckningsmedel för att flytta utvecklingen i riktning mot den verklighet vi önskar.

Det är fullt möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med bättre livsvillkor för arbetare globalt. Det har vi visat förut. Och det vore kontraproduktivt att stänga ute de regimer vi inte gillar i en egen bubbla med korrupta politiska system och i beroendeställning till nationer som agerar likgiltigt inför mänskligt utnyttjande och auktoritära metoder.

Med en öppen, rättvis och regelbaserad handel kan vi förändra världen.

  • Åsa Eriksson Riksdagsledamot (S) i Näringsutskottet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.