Den socialdemokratiska opinionsportalen

Svartvit bild på höghus i ett bostadsområde

Foto: OlegRi/Shutterstock

På en skev bostadsmarknad bor man sig rik

Dagens bostadsmarknad cementerar segregation och ojämlikhet. Socialdemokraterna måste ta tag i regelverken och prata om faran med marknadshyror, skriver Per Bengtsson.

Segregationen på bostadsområden växer, såväl inom kommuner som mellan dessa. På mindre än en tioårsperiod har min egen villa dubblerats i värde.

Värdedubbleringen ligger i att den står i en av landets kommuner med flest välbärgade invånare. Jag behöver egentligen inte ens renovera för att upprätthålla värdet, för den dag någon köper den kommer denne förmodligen att totalt riva den invändigt och bygga upp efter egen modell.

'Här ligger han, som bodde sig rik'

För så sker med de villor som säljs i kapitalets högborg idag. En partikamrat till mig uttrycker sin egen klassresa som att det på hans gravsten ska stå ”Här ligger han, som bodde sig rik”.

Vägval för bostadspolitiken

Att värde på bostäder stiger och sjunker, det är en modell vi har vant oss vid på. Tillfälliga ras och tillfälliga höjningar likaså. Men när det har blivit en sådan värdeökning i förhållande till det vi kan kalla bruksvärdet att bostaden är en karriärväg måste det ske en reglering eller en utjämning. Vi Socialdemokrater har ödesdigra vägval framför oss gällande bostadspolitiken.

Vi ska vara medvetna om att det som skett under ovan beskrivna värdeökning är att staten subventionerat räntekostnaden på lånen genom ränteavdraget.

Staten gör det mer lönsamt för bostadsägaren att låta bli att amortera av lånen. I stället för amortering spenderas eller sparas pengarna och tillsammans med att värdet ökar så oproportionerligt kan man göra sig en god förtjänst när man säljer av, trots att man har lån på flera miljoner kronor.

Sedan har vi fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften har idag ett tak som gör att den är djupt orättvis. Det finns inget system att den som har mer får betala mer till det kollektiva, i stället betalar i princip alla bostadsägare taket på avgiften.

Missgynnar de som hyr

Varför målar jag upp dessa två faktorer så orättvisa och problematiska för rikets bostadspolitik? Jo, för att den praktiska politiken gör att vi behöver ställa saker mot varandra. Och ställer vi ovan beskrivna bostadspolitik som är oerhört gynnande för bostadsägarna så är den oerhört missgynnande när den ställs mot de som hyr sin bostad.

Det ges inga avdrag för hyresavgifter. Fastighetsavgiften för hyresrätter kommer i regel inte hyresgästen till godo utan till fastighetsägaren, som i kapitalets namn lägger eventuella fördyringar på hyresgästen. Med dessa argument stoppar många borgerligt ledda kommuner, så som min egen, att bygga fler hyresrätter.

I skenet av detta avyttrar borgerligt ledda kommuner allmännyttan då det är mer lönsamt för människor att äga sitt eget boende. Men i själva verket är det för att man vill ha invånare med kapital. Och detta spär på segregationen.

Bostad rättighet - inte handelsvara

Vi socialdemokrater är inte tydliga nog om farorna med marknadshyror. Går vi fram med dem så kommer vi att cementera att rika människor bor i villaförorten och fattiga människor bor i hyresrättskomplexen, eller i värsta fall på gatan då det bara byggs bostäder för folk med kapital. En sådan struktur är inte värdigt ett land under socialdemokratiskt styre.

Det debatteras mycket i partiet för och mot fastighetsskatt, för och mot marknadshyror samt för och mot ränteavdrag. Det kan uppfattas att det finns en rädsla för att våga stå för att vi behöver jämna ut klassklyftorna inom bostadspolitiken. Men vi Socialdemokrater bör alla inse att nuvarande modell behöver kraftigt reformeras. När den reformeras av Socialdemokrater ska den göras med sikte på att få en jämlik bostadspolitik, där bostaden behandlas som en mänsklig rättighet och inte som en handelsvara för riskkapitalisten.

I den framtid där vi reformerat bostadsmarknaden kan inte jag se en fastighetsskatt som inte har olika utfall för bostäders olika värde. Ej heller ser jag någon framtid för ränteavdragen eller marknadshyrorna. Men jag ser en framtid för rättvisan, för jämlikheten och solidaritet där bostaden är en rättighet för rikets invånare.

  • Per Bengtsson Oppo(s)itionsråd Lomma kommun

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.