Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock.

Håll kriminella nätverk borta från bostadsrättsföreningarna. Foto: Shutterstock.

Dags för tryggare bostadsrättsföreningar

Stoppa de ovarsamma ombildningar och de luckor i lagstiftningen som riskerar att göra bostadsrättsföreningarna till syltburkar för kriminella nätverk, skriver riksdagsledamöterna Ola Möller (S) och Anna Vikström (S).

För de flesta är köpet av en bostad den största affären man gör under sin livstid. Med dagens regler krävs ofta ett idogt och medvetet sparande under lång tid och lån för att kunna köpa en bostadsrätt eller ett eget hem. Därför är det extra viktigt att affären är trygg och investeringen så säker som möjligt.

Under senare år har många frågor kring tryggheten i bostadsrättsföreningar (BRF) aktualiserats. I Malmö och Helsingborg har stora härvor nystats upp. De mest kända exemplen är BRF Ida och Kinesiska muren. Två föreningar i Malmö som oberoende av varandra och på olika sätt har råkat ut för kriminellas härjningar. Bostadsrättsföreningen är till sin konstruktion en demokratisk institution och som alla sådana är de sårbara för människor med dunkla motiv. Människor som vill utnyttja organisationen för egen vinnings skull.

Kriminella ska inte kunna använda lägenheter för att lura systemet på pengar på det sätt som skedde i Helsingborg

En BRF kan bli utsatt på många sätt och vid många olika tillfällen. I de skånska fallen är det gamla föreningar som tagits över av kriminella, inte sällan med starka kopplingar till organiserad brottslighet. I fallet i Sollentuna har en ombildningsaffär där allmännyttan omvandlats hamnat i blåsväder på grund av mycket tveksamt agerande, enligt en granskning i tidningen Hem och hyra.

Regeringen har uppmärksammat utmaningarna inom BRF-sektorn. Ett antal nya lagar är stiftade och fler är på gång. Sedan årsskiftet är det till exempel möjligt att utse en särskild granskare i en förening utan att först gå via stämman. Om tio procent av föreningens medlemmar så vill, ska en särskild granskare utses. I fallet i Sollentuna har just detta skett. Det är positivt, då det stärker medlemmarnas trygghet. Vidare utreds ett bostadsrättsregister för pantbrev. Detta är nödvändigt för att täppa till de luckor som finns. Kriminella ska inte kunna använda lägenheter för att lura systemet på pengar på det sätt som skedde i Helsingborg. Utöver detta arbetar den S-ledda regeringen vidare med flera andra åtgärder och förslag på området.

Vi ser med oro på hur människors livsbesparingar och hem blir inkomstkällor för organiserad brottslighet. Det får helt enkelt inte ske. När vissa politiker påbörjar ovarsamma omvandlingar av allmännyttiga lägenheter ökar risken för att sådant kan hända. Det är upprörande och något vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Bostaden måste ses som välfärdens fjärde ben och vi har en grundlagsstadgad skyldighet att trygga rätten till en bostad. För oss är detta en självklarhet.

  • Anna Vikström Riksdagsledamot (S) från Sollentuna.
  • Ola Möller Riksdagsledamot (S) med ansvar för hyres- och bostadsrättsfrågor

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.