Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild på socialdemokrater under prideparaden 2019

Foto: Kalle Hindrikes/Socialdemokraterna

Vi försöker engagera oss - och andra

Socialdemokraterna kan reformera organisationen och ombudsvalet till kongressen för att uppmuntra mer samarbete över distrikts- och föreningsgränser. Det skriver Eli Rätväg och Wictor Skagegård som svar till partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Partisekreterare Lena Rådström Baastad skriver i en debattartikel i tidningen Arbetet Länk till annan webbplats. att fler behöver engagera sig i en förening. Som aktiv ung socialdemokrat ser jag hur vi är många som engagerar oss men som även upplever motgångar med vårt engagemang.

En anledning kan vara att den organisatoriska strukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att det uppstår intern rivalitet om medlemmar inför partikongressen. Vår socialdemokratiska sammanhållning får aldrig tas för givet och det finns alltid anledning att påminna oss om detta.

Att engagera medlemmar har varit Socialdemokratins styrka från början. Det ligger i vårt DNA att förstå styrkan i folkrörelsen och individens engagemang. Vi värvar nya medlemmar, driver medlemsaktiviteter, utvecklar den interna verksamheten och uppmuntrar varandra att kandidera .

Vi är många som viger vår fritid åt ideell verksamhet för att upprätthålla våra föreningar, klubbar och förbund. Så vi ser på nära håll vilken utmaning det är att behålla medlemmarnas intresse. Att hålla liv i föreningen kräver visioner, energi, samarbete och tid för att se resultat i medlemsantalet.

Konkurrens om medlemmar

Men kampen om medlemsantalet får inte betyda allt. Konkurrens om medlemmar skulle kunna vara något positivt om det är ett incitament för erbjuda en attraktiv verksamhet. Det kan till och med vara så att en medlem som går över till en annan förening kan bli en vinst för hela partiet när medlemmen hittade rätt och stannar kvar.

Nu väcks en gammal fråga om hur själva systemet för val av ombud till partikongressen baserat antal medlemmar är i behov av uppdatering. Partikongressen tar emot ombud från runt om i landet baserat på distriktets medlemsantal. Har partiet potential att skapa ett system som uppmuntrar samarbete över distrikts- och föreningsgränser?

Det allra bästa är att vi, kamrater emellan, stöttar varandra i vårt ideella arbete för partiets bästa. Vi bör ha ett organisatoriskt system som uppmuntrar oss som redan är engagerade att erbjuda nya och gamla medlemmar intressanta och utmanande politiska aktiviteter.

Ett sätt att stärka partiets plattform är genom att vara öppna för samarbete över distrikts- och föreningsgränser. Så se till att tipsa alla våra medlemmar om att det finns ett stort utbud av andra föreningar att utforska. Kanske är medlemmen i fråga intresserad av HBTQI-frågor, sjukvårdsfrågor eller klimatet. På det här sättet skapas en uppmuntrande miljö där medlemmen kan hitta just sin rätta plats, sin hjärtefråga. Det är lågan vi ska hålla levande.

  • Eli Rätväg Styrelseledamot i SSU 25+
  • Wictor Skagegård Styrelseledamot i SSU 25+

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.