Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto av Free-Photos från Pixabay

Ersätt EBO-systemet med statliga mottagandecenter

Inför SSU:s förbundskongress sommaren 2021 föreslås ett nytt system som skrotar nuvarande EBO-lagstiftning och istället inför ett statligt mottagandecentrum. Om detta skriver Philip Botström, ordförande SSU, och förbundsstyrelseledamöterna Asal Gohari och Abdirahman Siyad.

Idag på nationaldagen är det många nya svenskar som uppmärksammas och välkomnas med ceremonier runt om i vårt land. Samtidigt är det alldeles för många människor som lämnas åt slumpen och inte garanteras ett tryggt och värdigt mottagande när de kommer till Sverige. EBO-lagen i kombination med en otydlig ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna försvårar och försämrar mottagandet av de människor som söker asyl.

Under de senaste åren har allt färre människor sökt asyl i Sverige. Trots detta är Migrationsverkets handläggningstider fortfarande långa. Under denna väntan tillåts asylsökande ofta bo i undermåliga och kortsiktigt upphandlade privata anläggningsboenden eller trångbott i socialt utsatta områden genom EBO-lagen. När asylansökan väl prövats är det många som vid avslagsbeslut tvingas genomgå uppslitande utvisningar efter att ha hunnit etablera sig i lokalsamhället. Enligt Polisen är det även vanligt att asylsökande som fått avslag på sin asylansökan går under jorden. De senaste åren har det kommit flera rapporter som vittnar om hur inte minst unga asylsökande utnyttjas inom sexhandel, droghandel, kriminalitet och som billig arbetskraft. Det är fullkomligt oacceptabelt. Sveriges asylmottagande behöver ett rejält omtag och staten måste kliva fram och ta ett tydligare huvudansvar. Dagens ansvarsfördelning tar inte hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och bidrar inte till ett värdigt och jämlikt mottagande för de människor som söker asyl. Detta undergräver trovärdigheten för hela vårt asylsystem.

SSU:s förbundsstyrelse föreslår inför vår förbundskongress i sommar ett nytt system för Sveriges mottagande som bygger på att EBO-lagen skrotas och att staten tar över hela ansvaret för de asylsökandes boendesituation. Vi vill se statliga mottagandecenter i gränskommuner och vid större ankomstplatser som garanterar alla asylsökande ett tryggt och värdigt boende under tiden man ansöker om uppehållstillstånd. Med statliga mottagandecenter i större utvalda kommuner kan myndigheterna samverka och kraftsamla resurser och kompetens för en rättssäker och mer effektiv prövningsprocess under ett och samma tak.

Mottagandecenter bör vara större anläggningar där samtliga relevanta myndigheter och aktörer är representerade med rätt bemanning, kompetens och närvaro. Standarden på login i dessa mottagandecenter ska vara hög och det ska finnas möjlighet att snabbt utöka kapaciteten för att kunna ta emot fler asylsökande vid behov. Centren ska säkerställa att den asylsökande erbjuds hälsoundersökning, obligatorisk samhällsintroduktion, undervisning i svenska och andra relevanta insatser. De som bor på mottagandecenter ska självklart kunna ta del av lokalsamhället under handläggningstiden. Mottagandecentren ska samtidigt ha ett tydligt ansvar att se till att ensamkommande unga eller asylsökande som fått utvisningsbeslut inte går under jorden eller på annat sätt far illa.

Med statligt finansierade mottagandecenter kan det nationella ansvaret för de asylsökande under mottagandefasen tydliggöras samtidigt som trycket på landets kommuner minska. Om alla asylsökande finns på samma plats kommer det gå snabbare och vara lättare för svenska myndigheter att hjälpa till. Ett samlat första möte med Sverige ökar tryggheten och jämlikheten för de människor som kommer till vårt land för att söka asyl.

  • Philip Botström SSUs förbundsordförande
  • Asal Gohari Ledamot i SSUs förbundsstyrelse
  • Abdirahman Siyad Socialdemokrat från Malmö

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.