Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto av Khusen Rustamov från Pixabay

SSU:s uppdrag är att politisera ungas vardag

Dagens unga kräver inte så mycket: de vill ha ett jobb, en bostad och en planet att bo på i framtiden. SSU ska vara verklighetssynens ungdomsförbund som driver på för att S ger svar på de problem unga upplever i sin vardag. Det skriver Pavlos Cavelier Bizas, ordförande för SSU Uppland och kandidat till SSU:s förbundsstyrelse

Dagens ungdomsgeneration mår allt sämre. Och det kanske inte är så konstigt ändå. Efter Reinfeldt-åren har samhällsandan i Sverige gått ifrån ett gemensamt ansvarstagande till individualism. Dagens unga har växt upp med en berättelse om att man ska vara sin egen lyckas smed. Tufft i skolan? Vi sätter några till betygssteg för att öka motivationen! Hittar du inget jobb? Vi fixar en cv-coach till dig och glöm inte att uppdatera din Linkedin-profil! Hittar du ingen bostad? Då får du sänka din boendestandard eller skaffa ett ISK-konto!

Solidariteten med andra har bytts ut till en “ditt problem, skyll dig själv”- mentalitet.

Individualiseringen av samhällsproblem gör att livet blir till en tävling där den som är starkast och kan armbåga sig fram lyckas men där den som har tuffast förutsättningar lämnas bakom. Jag tror att många unga idag bär på en känsla av otillräcklighet. En känsla av att göra sitt bästa men ändå inte bli nöjd för att man upplever att det går bra för alla utom en själv trots att det enbart är en instagram-chimär.

Dagens unga drömmer i grunden faktiskt inte om så mycket: man vill kunna flytta hemifrån, ha ett tryggt jobb eller komma in på sin drömutbildning och hitta kärleken. Man vill också att planeten inte går under på grund av klimatförändringarna lagom till pensionen. Samtidigt som fler unga är samhällsintresserade så är det färre unga som tror på politikens förmåga att lösa samhällsutmaningarna. Och jag kan på ett sätt förstå dem. För politiken har inte levt upp till det minimum som tidigare generationer kunnat förvänta sig. Och visst, man ska absolut göra sin plikt och kräva sin rätt som vi brukar säga. Men någonstans måste man också ges förutsättningar för att kunna göra sin plikt.

SSU ska vara verklighetssynens ungdomsförbund som ger svar på de problem unga upplever i sin vardag runt om i hela Sverige och driva på Socialdemokraterna för att förverkliga lösningarna. Inget annat ungdomsförbund har lika stora påverkansmöjligheter som SSU eftersom Socialdemokraterna styr på nationell och ofta på lokal och regional nivå.

De största hoten mot ungas frihet idag är den ojämlika skolan, ungdomsarbetslösheten, bostadsbristen och klimatkrisen. Det är dags att vi gör något åt det på riktigt. Jag vill att Socialdemokraterna går till val på ett jämlikhetslöfte till Sveriges unga som vilar på fyra ben:

En jämlik skola
Det finns inget annat land i världen som har ett lika marknadsliberalt skolsystem som Sverige. Den enda som inspirerades av vårt skolsystem var Donald Trump. Det säger en del. Sverige hade en gång en av världens bästa och jämlika skolor - dit ska vi igen. För att det ska ske måste vi reformera det fria skolvalet för en mer blandad elevsammansättning, införa ett vinstförbud och tillföra mer resurser och stödinsatser till eleverna med störst behov.

Rätt till ett tryggt arbete

Ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög samtidigt som unga som jobbar ofta har otrygga anställningar. Sms-anställningar och eviga visstidsanställningar borde ha kastats på historiens skräphög för länge sen. Gymnasieskolan borde göras obligatorisk eftersom arbetslösheten är högst bland unga utan gymnasieexamen Det behövs också en aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar unga arbetslösa att ta lediga jobb.

Rätt till en trygg bostad
Allt för många unga bor kvar hemma hos sina föräldrar för att det är för dyrt att flytta hemifrån. Vi måste återupprätta den sociala bostadspolitiken och synen på bostad som en rättighet, snarare än ett privilegium för några få. Jag vill att alla socialdemokratiskt ledda kommuner inför en ungdomsgaranti som innebär att man inom ett år efter studenten ska erbjudas ett förstahandskontrakt. Det kräver att det byggs fler billiga hyresrätter inom allmännyttan.

En offensiv men rättvis klimatomställning

Klimatet är en existentiell framtidsfråga för dagens unga. Jag förstår att Greta-generationen inte nöjer sig med vad dagens politiker gör. Dagens klimatpolitik är otillräcklig för att möta den klimatkris vi står inför. S måste presentera en offensiv klimatpolitik med stora offentliga investeringar i hållbar infrastruktur. Jämlikhet och klimat hänger ihop - de rikaste och företag som släpper ut allra mest måste också bära den största bördan i klimatomställningen, inte ungdomen på landsbygden.

  • Pavlos Cavelier Bizas Ordförande SSU Uppland och kandidat till SSU:s förbundsstyrelse

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.