Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto på Jimmie Åkesson

Foto: Sune Grabbe/Shutterstock

Låt SD stå till svars för kommunpolitiken de för

Vi behöver inte gå till Polen eller Ungern för att förstå att Sverigedemokraterna är ett hot mot vår demokrati. Det räcker att se hur SD agerar i kommuner där de är med och styr, skriver Marcus Pehrsson, fritidspolitiker i Nyköping.

Vi är många som oroar oss för den demokratiska utvecklingen i vårt land om Sverigedemokraterna får ett betydande inflytande efter nästa val.

När vi som argumenterar för att partiets "Sverigedemokrati" faktiskt är farlig lyfter vi oftast fram två saker: För det första partiets egna nynazistiska historia. För det andra partiets politiska förebilder i Ungern och Polen. Båda dessa punkter är naturligtvis relevanta, men samtidigt onödiga omvägar eftersom det finns närmare sätt att beskriva hur det med SD:s politik faktiskt är "fara och färde för vårt land".

Titta på kommunerna

Kort efter valet 2018 när SD tog makten i Sölvesborg klargjorde kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon att tjänstemännens biblioteksplan inte speglade majoritetens politik. Länk till annan webbplats. Hon ville ha en ny plan, där allt som inte uttryckligen hade lagstöd när det gällde litteratur på främmande språk skulle bort. Den dåvarande bibliotekschefen fick också synpunkter från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden med innebörden: "Vem har köpt in arabiskspråkig barnteater? Det är mot vår politik."

Hösten 2019 tog SD, Moderaterna, Kristdemokraterna samt det lokala Sölvesborg- och Listerpartiet beslut om att prideflaggan inte ska hissas på stadshuset i Sölvesborg. Partierna menade att prideflaggan är politiserad Länk till annan webbplats. och att kommunen ska vara "neutral".

I februari 2020 genomfördes stora nedskärningar i Hörby och flera fackförbund vittnar om trakasserier från den SD-styrda kommunledningen Länk till annan webbplats..

Återvandring och slöjförbud

Sommaren 2020 ställer Christian Sonesson, moderat ordförande i Staffanstorps kommunstyrelse där han samarbetar med SD, krav på "återvandring" och utvisningar (vilket kan bryta mot mänskliga rättigheter). I kommunen är slöjförbud infört, trots att Skolverket konstaterat att förbudet bryter mot skollagen och religions- och yttrandefriheten. Sonesson deltog i mars samma år på Sverigedemokraternas träff för gruppledare i Skåne där han beskrev "framgångssagan Staffanstorp" och det "felfria samarbetet" partierna emellan Länk till annan webbplats..

I februari i år berättade biblioteket i Svalöv på Facebook om sin hbtq-certifering. På order av den SD-ledda politiska ledningen togs inlägget bort Länk till annan webbplats..

Mitt sista exempel är färskt:
Kommunfullmäktiges ordförande i Hörby, Johan Ohlin (SD), gillade inte innehållet i en historielektion på Polhemskolan i Lund. Via mejl kontaktade han sitt barns lärare. Han ansåg att läraren på sina historielektioner indoktrinerade eleverna med vänsterpropaganda. I övervakningssyfte kunde han tänka sig att spela in lärarens lektioner i framtiden. Skolans rektor varnar för politisk inblandning i skolans verksamhet Länk till annan webbplats..

Medialt ointresse

Att SD bedriver en demokratiskt sett mycket tveksam kommunpolitik är ännu inte tillräckligt intressant för våra stora medier. Exempelvis ställdes inga frågor alls om detta när SVT:s 30 minuter intervjuade Jimmie Åkesson. Partiet tycks åtminstone tillfälligt ha nått ett viktigt mål som de länge arbetat målmedvetet för: Kritik av partiets ideologi ska betraktas som åsikter vilka som helst. Som Åkesson själv brukar säga: "Det får stå för dig".

Det är inte värdigt demokratin och journalistiken i vårt land att låta SD:s kommunpolitik fortsätta flyga under radarn. Låt istället SD - precis som alla andra partier - stå till svars för den politik de faktiskt bedriver.

  • Marcus Pehrsson Marcus Pehrsson (S), fritidspolitiker Nyköping

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.