Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild av dinkobraz från Pixabay

Ni alla är för etniciteters rättigheter, tills någon nämner romer

Romer har genom historien utstått hat och fötryck. Vi måste stå upp för de nationella minoriteternas rättigheter, skriver Matilda Jansson.

Den första skriften i Sverige där vi nämner romer är ifrån Stockholm stads tänkeböcker år 1512. Sedan dess har romer, inte minst i Sverige utstått en grov diskriminering och rasism i form av till exempel förföljelse, särskilda brottsregister, raskravaller och rasbiologi. Denna obehandlade rasism genom Sveriges historia syns än idag. Det är viktigt att vi står upp i solidaritet med romer vare sig det är genom att säga till om ignoranta skämt i fikarummet på jobbet eller tydlig antiromism via hatmotiv. Vi ska inte leva i ett samhälle där rasism främjas redan från tidig ålder med godkännande från vuxna.

Z-ordet och andra skällsord gentemot romer har funnits sedan minoritetsgruppens skapelse. Dock är det alldeles för få som vet innebörden, en okunskap som visar sig hos både privatpersoner eller politiker, uttalanden från idag eller för hundra år sedan och listan fortsätter. Ordets ursprung kommer från grekiskans Athinganoi som till svenska översätts som orörbar, detta ord som senare via kronolekt översätts till olika former av skällsord. Z-ordet är ett skällsord som ej ska användas, med liknande anledning som n-ordet då båda orden har använts i negativ benämning för att förminska en grupp under olika former av förtryck och slaveri.

Det är viktigt att vi arbetar för att värna om mänskliga rättigheter, vilket även inkluderar minoriteters rättigheter. Minoritetspolitiken som våra riksdagspartier för idag är nästintill icke-existerande och otroligt bristfällig. Vi måste börja lyfta fram representanter från våra nationella minoriteter i frågor som berör dem och ta minoritetspolitiken seriösare så våra minoriteter får behörig till rättigheterna Sverige är skyldiga dem. Vart femte år genomför Institutet för språk och folkminnen (ISOF) en undersökning för att se medborgares kunskaper samt attityder gentemot de nationella minoritetsgrupperna. Under den senaste undersökningen i slutet av 2020 så kunde 23 procent av Sveriges befolkning inte nämna en enda av de fem nationella minoritetsgrupperna, något som man egentligen ska lära sig i grundskolan.

Detta är en stor faktor till vardagsrasismen våra minoriteter utsätts för, då man med kunskap kan värnar mer om folkgruppers rättigheter. Romer är mer än bilden media porträtterar som tjuvar, tiggare och spådamer. Romer har varit med och byggt upp det älskvärda Sverige vi bor i idag, därav bör de räknas in i gemenskapen som en del av Sverige. För att kunna förebygga vardagsrasismen som existerar i det idylliska samhälle vi lever i krävs gemenskap med varandra. Vi måste sluta skydda vardagsrasism med anledningar som att det ‘’endast är skämt’’ och något man egentligen inte menar. Denna så kallade smygrasism bidrar bara till fördomar om folkgrupper, ett segregerat och polariserat samhälle med ett ‘’vi mot dem’’-tänk vilket endast strider mot solidariteten vi egentligen behöver. Alla kan bidra med sin del till ett mer antirasistiskt samhälle där normaliseringen av vardagsrasismen är oacceptabel.


  • Matilda Jansson Distriktsstyrelseledamot, SSU Örebro län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.