Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild av Pixels Hunter från Shutterstock

I Moderaternas Sverige lönar det sig inte att arbeta

ISK-sparandet ska vara ett verktyg för ekonomisk trygghet och drömmen om en egen bostad, ISK ska inte vara en kassako för Sveriges ekonomiska elit, skriver Carl-Michael Palmér (SSU)

Under de senaste veckorna har debatten blossat upp rörande ISK-konton, en form av sparande som skulle schablonbeskattas och vara till för att väcka intresset för att spara. Ett antal år senare har vi sett vad reformen har inneburit, sparformen har på många sätt varit den minst lyckande reformen om målet handlar om ekonomisk omfördelning.

Skatteverket beskriver sparformen ISK på sin hemsida på följande sätt: ”Investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du kan spara till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar”.

För de allra flesta småspararna som sparar i ISK har relativt låga summor sparade men för Sveriges ekonomiska elit har ISK-kontot varit en jackpot i och med att sparformen endast har schablonbeskattats, för dessa grupper som har haft möjlighet att lägga undan ekonomiskt kapital har de senaste åren kunnat göra stora ekonomiska vinster och kunnat åtnjuta aktieutdelningar i stora summor. Det går att konstatera att ISK-formen har nyttjats för att låta den ekonomiska elitens innehav växa på bekostnad av de gemensamma skatteintäkterna. ISKkontots nuvarande form har endas spätt på ojämlikheten och ingenting annat.

Jag är den första att skriva under på att vi behöver värna om att fler sparar undan efter de ekonomiska förutsättningarna man har. Att ha en buffert, ett pensionssparande eller kunna ha möjlighet att spara undan den till en kontantinsats är en viktigt ekonomisk investering som har möjlighet att stärka ens privatekonomi. Vi behöver därför göra det möjligt för fler att spara.

Att spara i aktier och fonder är oftast oerhört fördelaktigt för den som sitter på ekonomiskt kapital, ju större ett sparande är växer sparandet exponentiellt snabbare. Det gör att förutsättningen att se sitt sparande växa blir större för den som har miljoner på ISK än den som har ett sparande på några tusen kronor. Det problematiska är att detta ytterligare spär på den ekonomisk ojämlikheten och ökar klyften mellan de som har ekonomiskt kapital och de som inte har. Därför bör större ekonomiska kapital beskattas hårdare då större kapital genererar större avkastning.


Dagens fastighets- och finansmarknad är ett av de största hoten mot att bygga ett jämlikare samhälle där klyftorna minskar

Vi lever också i ett samhälle där en av de största tillgångarna en kan besitta är att äga en bostad. För de som äger en lägenhet i Stockholms innerstad eller en villa i Stockholms norra förorter är det bara att konstatera att man har kunnat göra miljonvinster de senaste åren på att bo genom att bostäderna har ökat till rekordpriser. Enligt Svensk Mäklarstatistik har bostadspriserna för villor ökat med 21,9% och för bostadsrätter med 12,5%, detta är bara siffror under ett års tid. För de som äger en bostad kan man varje år veta att sin bostad ökar i värde medan en hyresgäst får besked om ytterligare högre hyra år för år.

Dagens fastighets- och finansmarknad är ett av de största hoten mot att bygga ett jämlikare samhälle där klyftorna minskar, därför är det helt väsentligt att dessa marknader regleras och beskattas hårdare. Politiken står även snart inför ett vägskäl om det överhuvudtaget är värt att bygga bostadsrätter då snart endast de med stora ekonomiska kapital kan betala de priserna som är i storstäderna. Vi riskerar alltså att få en djupare uppdelning i samhället mellan de som äger en bostad och de som hyr en. Mellan de som ser sin bostad gå upp i värde och de som ser ständiga hyreshöjningar.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse som ska möjliggöra för människor att göra det bästa utav ens liv och ge människor jämlika förutsättningar att forma sitt eget liv. Det ska alltså genom studier och arbete löna sig här i livet. Problemet är bara det att det inte gör det idag, att spara ihop till en egen bostad med hjälp av sin lön blir bara svårare och svårare när klyftorna i samhället växer mellan de som innehar ekonomiskt kapital och de som inte har. Det är inte som Nyamko Sabuni tycks tro att det bara är att köpa sig en bostad, det är långt ifrån mångas verklighet. Elisabeth Svantesson har även varit klar med att hon inte vill göra om dagens ISKsparande som i allt större grad spär på ojämlikheten, uppenbart är beskedet från borgerligheten och det Moderata samlingspartiet att det inte ska löna sig att arbeta utan istället ska det fortsätta göras möjligt för Sveriges ekonomiska elit att se sina kapitalinnehav växa utan någon vidare beskattning, detta kommer även spå på bostadsmarknaden ytterligare som endast fortsätter att vara en marknad för de med stora ekonomiska tillgångar.

Till och med Joe Biden har greppat detta och har föreslagit progressiva skattehöjningar på kapital, CNBC rapporterade den 26 april 2020 att skatten ska höjas från 20% till 39,6% för kapitalvinster. Jag är övertygad om att socialdemokratin behöver ta liknade steg och tämja det ISK-systemet vi har idag och istället använda ISK som ett instrument för ekonomisk omfördelning. ISK-sparande ska möjliggöra för att kunna spara sig till en kontantinsats, lägga undan för pensionen eller spara för en buffert. Däremot bör skatter införas för ISK i de övre ekonomiska skikten. ISK-sparandet ska vara ett verktyg för ekonomisk trygghet och drömmen om en egen bostad, ISK ska inte vara en kassako för Sveriges ekonomiska elit.

Det går att konstatera att innehav av ekonomiskt kapital och vår bostadsmarknad hänger ihop. Dagens utveckling tenderar att göra det omöjligt för många att komma in på bostadsmarknaden, därför bör det göras möjligt för den som arbetar och sparar att kunna få en fot in på bostadsmarknaden. Låt oss använda ISK som ett medel för ekonomisk omfördelning.

I Socialdemokratins Sverige ska det löna sig att arbeta, i Moderaternas Sverige lönar det sig att leva på ekonomiskt kapital.

  • Carl-Michael Palmér Kandidat till SSU:s förbundsstyrelse

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.