Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Ivan Marc, Shutterstock

Foto: Ivan Marc, Shutterstock

Förbjud affärsflyg och nöjesflyg nu

Vårt samhälle har i över ett år präglats av kraftfulla åtgärder för att bromsa pandemin. SSU Stockholm kräver minst lika kraftfulla åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Det är därför hög tid för ett förbud av såväl affärsflyg som nöjesflyg, skriver företrädare för SSU Stockholms SSU-Kongressdelegation.

Flygets klimatpåverkan har blivit en symbolfråga i klimatdebatten men flygets utsläpp är allt annat symboliska. Flygresorna och deras utsläpp har ökat under lång tid och 2017 motsvarade utsläppen från svenskarnas flygresor utsläppen för hela Sveriges personbilstrafik. Samtidigt kräver FN:s klimatpanel IPCC att vi måste minska våra utsläpp drastiskt för att kunna undvika de katastrofala konsekvenser som 2 graders uppvärmning skulle innebära.

Men klockan – för att ens kunna klara tvågradersmålet – tickar neråt för varje sekund och det sista klimatet behöver är fler flygresenärer efter pandemin.

Att förbjuda affärs- och nöjesflyget kan av många tyckas kontroversiellt. Men det är en av flera nödvändiga åtgärder som krävs för att kunna klara de temperaturmål som vi skrivit under i Parisavtalet. Givetvis bör det dock finnas angelägna undantag, till exempel för besök hos anhöriga i avlägsna länder.

Men klockan – för att ens kunna klara tvågradersmålet – tickar neråt för varje sekund och det sista klimatet behöver är fler flygresenärer efter pandemin. Ett förbud för både affärs- och nöjesflyg visar dessutom vägen framåt för den modiga klimatpolitik som klimatkrisen kräver av oss inom samtliga sektorer.

Trots att vi vet att både hög smittspridning och dagens höga nivåer av klimatpåverkande utsläpp har varit djupt skadliga för vårt samhälle har strategierna skiljt sig avsevärt åt. Låt oss ge två exempel:

  1. När vi mötte pandemin gällde myndigheternas åtgärder oss alla. Att någon skulle kunna köpa sig fri från smittskyddsansvar vore oacceptabelt. Men med dagens klimatpolitik kan den globala överklassen köpa sig fri från klimatansvar. Detta samtidigt som det i praktiken redan råder flygförbud för stora delar av den globala arbetarklassen, eftersom man helt enkelt är för fattig för att ha möjlighet att flyga. En rättvis klimatomställning borde omfatta oss alla – inte minst de som idag har råd att köpa sig fria från ansvar för klimatet.

  2. Ingen ansvarstagande regering har under covid-19-pandemin haft som lösning att vi ska fortsätta leva våra liv som vanligt och hoppas på att ett vaccin på sikt kanske skulle kunna rädda oss. Tvärtom förändrades och anpassades samhället tidigt för att kunna hindra virusets
    framfart.

På liknande sätt borde vi vidta nödvändiga åtgärder gällande flyget idag och införa ett hållbart flyg först den dag det faktiskt är ett reellt alternativ.

Men i flygdebatten anser flera av de så kallade teknikoptimisterna att vi ska fortsätta med vårt ohållbara beteende som vanligt och att innovationer kommer att rädda oss. Att ”teknikoptimisterna” inte fick styra vår pandemistrategi – utan att vi tvärtom vidtog dramatiska och nödvändiga åtgärder långt innan vaccin fanns tillgängligt – är nog många tacksamma för. På liknande sätt borde vi vidta nödvändiga åtgärder gällande flyget idag och införa ett hållbart flyg först den dag det faktiskt är ett reellt alternativ.

Vi i SSU Stockholm är stolta över att ha antagit detta förslag, som bland andra Fältbiologerna drivit sedan tidigare. Nu behöver varje ansvarstagande parti och ungdomsförbund våga prioritera framtida generationer framför framtida flygbiljetter.

  • Bjarne Snis Sigtryggsson Distriktsstyrelseledamot för SSU Stockholm
  • Carl-Michael Palmér Kongressombud i Miljö- och Klimatutskottet, SSU Stockholm
  • Tora Bergström Kongressombud i Miljö- och Klimatutskottet, SSU Stockholm
  • Moa Mogert Palm Kongressombud i Miljö- och Klimatutskottet, SSU Stockholm
  • Klara Mogert Palm Kongressombud i Miljö- och Klimatutskottet, SSU Stockholm

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.