Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Inför en mer human migrationspolitik

Låt denna SSU-kongress bli den då vi tar krafttag för att få ett slut på Socialdemokraternas ideologiska ökenvandring i flyktingpolitiken. Inför en mer human och solidarisk migrationspolitik, skriver företrädare för SSU Sörmlands SSU-Kongressdelegation.

6 år har gått sedan samhällsdebatten och majoriteten av de politiska partierna skiftade hållning i flyktingfrågan snabbare än en vindflöjel vänder sig i blåsten. Från att vara ett land där ett slags konsensus om att solidaritet och humanitet skulle prägla flyktingpolitiken, fick vi en av Europas allra mest restriktiva och inhumana lagstiftningar. Med tillfälliga uppehållstillstånd, avskaffad rätt till familjeåterförening, gränskontroller med det uttryckliga syftet att mota folk i nöd vid grinden, och en avskaffad skyddsstatusförklaring med det målet att stoppa specifika grupper av flyktingar från att få asyl har skutan Sverige styrts in i murkna vatten. Ju längre den här ordningen består, desto svårare blir det att styra ut till det klara och friska.

Vår politik gick från att handla om flyktingars situation och utsatthet, till att handla om politikers ovilja att göra det moraliskt rätta. I brist på politiskt mod så avsatte man inte tillräckliga resurser. Regeringen gick så långt som att slopa utlovat stöd till kommuner som tagit emot många av flyktingarna. Sedan argumenterade man för att situationen man själv skapat var ohållbar.

Den politik vi nu för har dessutom stora konsekvenser. Flyktingar drunknar på medelhavet för att vi stänger dem ute.

När vi står här 6 år senare med facit i hand kan vi konstatera att det, precis som vi som förespråkade en human politik förutspådde, aldrig handlade om en tillfällig åtgärd. Det inhumana och ineffektiva har blivit normalt, och debattklimatet har bara blivit värre. Socialdemokraterna och majoriteten av de övriga riksdagspartierna legitimerade genom sin svängning den världsbild som fascisterna kämpat i åratal för att etablera, och nu skryter våra ministrar om hur få asylsökande vi tar emot - Något vi hade kallat för rasism för blott några få år sedan.

Den politik vi nu för har dessutom stora konsekvenser. Flyktingar drunknar på medelhavet för att vi stänger dem ute. Flyktingar skickas tillbaka till förföljelse och krig för att vi inte vill ha dem här. Man kan prata hur mycket man vill om ansvar och systemkollaps eller vad man nu väljer för argument, men faktum kvarstår att den politiken vi för leder till folks misär och död.

Vi måste formulera en egen politik, och visa vägen för andra länder.

Årets kongress har chansen att bli tillfället då vi säger att det är nog. Tillfället då den unga socialdemokratin formulerar en politik för solidaritet. En politik som visar vårt moderparti att något annat är möjligt. Men bland de förslag som förbundsstyrelsen föreslår, finns inte mycket sådan politik. Istället försöker man återigen skjuta över ansvaret på EU, och pratar inte om vårt ansvar som land, utan om att EU måste komma överens om en gemensam politik.

Absolut, vi är eniga där. Men när händer det? Och vad gör vi innan dess? Vi kan inte gömma oss bakom EU. Det finns inga garantier för att de någonsin kommer komma överens. Eller att politiken kommer vara human och rättssäker, om de nu gör det. Vi måste formulera en egen politik, och visa vägen för andra länder.

Just därför föreslår vi från Sörmlands SSU-distrikt till SSU-Kongressen:

  1. Att vi återinför rätten till villkorslös familjeåterförening.

  2. Att vi återinför permanenta uppehållstillstånd som norm.

  3. Att vi återinför skyddsstatusförklaringen “Övrig skyddsbehövande”.

  4. Att flyktingar ska kunna söka asyl på svenska ambassader utomlands, och att de från dess att en ansökan har lämnats ska garanteras skydd - oavsett var de sökt asyl ifrån.

Vi måste komma ihåg att de som flyr är våra kamrater. Många av de som kom hit 2015, och som nu gått under jord för att inte skickas iväg till en säker död, var engagerade i SSU. De ville bli en del av vårt samhälle. De ville bidra, och de vill skapa sig ett liv här. Ska det vara så svårt att ge dem det?

  • Cornelius Marsico Kandidat till SSU:s förbundsstyrelse, SSU Sörmland
  • Mariam Yassin Delegationsledare, SSU Sörmland
  • Noah Gahnertz Distriktsordförande, SSU Sörmland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.