Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Jeppe Gustafsson, Shutterstock

Foto: Jeppe Gustafsson, Shutterstock

Ge ungdomar en rättvis chans

Unga behöver få en rättvis chans på arbetsmarknaden. Stoppa privatiseringen av arbetsförmedlingen och privata aktörer inom vuxenutbildningen, det skriver företrädare för SSU Stockholm och SSU Skåne.

Inför SSUs kongress är motståndet mot privata aktörer inom välfärden en röd tråd för våra distrikts förslag till det arbetsmarknadspolitiska reformprogrammet. Vi ser att vårt samhälle fortsätter att pumpa in pengar i verksamheter som inte finns till för samhällets bästa, utan blir ett sätt för oseriösa entreprenörer att bli rika på skattebetalarnas bekostnad. Till arbetsmarknadsområdet ser vi att det finns två huvudsakliga områden som är särskilt viktiga för oss: Att stoppa privatiseringen av arbetsförmedlingen och att ha bättre offentlig kontroll av vuxenutbildningen.

Stoppa privata aktörer

Vi menar att Sverige behöver ta sig ur ungdomsarbetslösheten på ett långsiktigt och bra sätt, och det tror vi sker genom att inte hänga fast vid döende branscher. Vi ska inte skydda jobb för sakens skull. Vi ser därför att det är viktigt att alla när som helst ska kunna vidareutbilda sig eller omskola sig enkelt och effektiv. Det behöver vara lätt och attraktivt att byta bana till bristyrken. För att det ska vara möjligt så behöver vuxenutbildningen hålla bra kvalitet och finnas tillgänglig för den som är redo att omskola sig. Det är därför våra distrikt föreslår bättre kontroll både på utbudet och kvaliteten på våra komvuxutbildningar. Vi behöver se till att det inte är marknaden som avgör var i Sverige man kan läsa vilka utbildningar. Vi föreslår därför att stoppa privata aktörer inom vuxenutbildningen.

Stoppa privatiseringen

Vi behöver särskilt se till att utbudet av arbeten kommer alla till dels och att vi inte pumpar ut offentliga medel till oseriösa aktörer på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför även att stoppa privatiseringen av arbetsförmedlingen. Den nu framtida utformningen av arbetsförmedlingen är nästan dystopiskt. Utformningen är gjord för privata arbetsförmedlare istället för den arbetssökande. Det kan inte vi acceptera.

Samhällets stora arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste finnas där för oss unga arbetare och inte för olika oseriösa aktörer som har hittat nästa stora pengapåse av offentliga resurser. SSU måste vara det politiska ungdomsförbund som står upp för en arbetsmarknad utformad för arbetarna.

  • Alma Carlsson Distriktsordförande och Delegationsledare, SSU Stockholm
  • Kalle Olofsson Facklig ledare, SSU Skåne

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.