Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto av Tumisu från Pixabay

Vår samlade okunskap dödar planeten

Marcus Pehrsson, (S) i Nyköping, skriver om behovet av engagemang och kunskap hos gemene man för att klimatkrisen ska kunna lösas.

Vi människor har aldrig levt längre ifrån våra grundläggande livsvillkor än i vårt samtida samhälle. Som kollektiv har vi tappat förståelsen för jordens naturgivna gränser. Ska klimatkrisen lösas i tid måste kunskaperna om jordens ekosystem upp på agendan. Hos alla och överallt.

Idag tycks vi leva invaggade i tanken att maten vi äter, vattnet vi dricker och luften vi andas är ett självspelande piano

För bara några årtionden sedan var kopplingen mellan matförsörjningen och den egna odlingen fortfarande självklar för de flesta människor. Att naturen var ett komplext system som satte gränser, inte minst vid misskötsel, det visste alla. Idag tycks vi leva invaggade i tanken att maten vi äter, vattnet vi dricker och luften vi andas är ett självspelande piano. De tekniska och logistiska system vi byggt för boende och livsmedelsförsörjning avskärmar oss mentalt, och mycket effektivt, från vår livsgivande miljö och själva förutsättningarna för vår existens.

Om vi raljerar en smula: Maten, och allt annat vi behöver, finns ju i affären. Skiten spolar vi ned i toaletten och soporna är det någon som hämtar. Det största problemet i dagens debatt och engagemang i klimat- och miljöfrågorna handlar om just detta: En grundläggande brist på kunskap om vilka gränser vår livsmiljö och våra resurser faktiskt sätter.

Okunskapen gör debatten polariserad

Okunskapen gör debatten polariserad. Forskare, meterologer, ekologer och biologer twittrar och larmar. Miljömedvetna demonstranter tjoar och tjatar. Samtidigt lever stora delar av befolkningen antingen med ett ganska lågt engagemang för något som de inser är ett stort problem, eller i sämsta fall så fnyser de åt hysterin.

Uppvärmningens eller regnskogsskövlingens oåterkalleliga effekter skrämmer livet ur alla med tillräckliga kunskaper om konsekvenserna av kollapsade ekosystem. Andra tycker fortfarande att insektsdöd och regnfria somrar med oändlig värme mest är ganska najs. Okunnighet kan vara salighet, det vet vi. Men hur länge?

Tiden räcker inte till för den okunnighet om jordens ekologiska system

Tiden räcker inte till för den okunnighet om jordens ekologiska system som resulterar i handfallenhet, tröga politiska processer eller ren klimatförnekelse. Varken i statsbudgetar, i skolan eller på våra arbetsplatser. Alla vi som inser vad vi nu står inför måste ta initiativet. För kunskap, utbildning och åter utbildning. Precis överallt. I våra politiska partier, i skolan, på arbetsplatserna och i våra dagliga samtal.

För trots våra varma bostäder, mysiga TV-serier och ännu välfyllda livsmedelsbutiker kvarstår ett naturgivet faktum som nu gäller hela mänskligheten: Okunskap dödar.

  • Marcus Pehrsson Fritidspolitiker (S) i Nyköping

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.