Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Fortsatt stöd till folket i Afghanistan

Sverige måste fortsatt stödja Afghanistans befolkning, det ska däremot inte ske via samarbete med talibanregimen. Det skriver Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot (S) och Ordförande i riksdagens utrikesutskott.

Sverige är engagerade i Afghanistan sedan minst 40 år tillbaka. Svenskt utvecklingsbistånd har hjälpt människor i Afghanistan under krig, under talibanstyre, och under de senaste närmare 20 årens utländska militära stöd. Det vill jag fortsatt att utvecklingsbiståndet ska kunna göra.

De senaste veckornas utveckling och skräcken bland befolkningen är naturligtvis förfärlig att se. Trots det tror inte jag att Sveriges pengar eller insatser har varit förgäves. Sveriges insatser har under lång tid gjort livet bättre för människor i Afghanistan. Framför allt gäller det flickor som fått gå i skolan, havande kvinnor som fått mödravård och förlossningsvård samt alla människor som kunnat få sjukvård genom svenska insatser.

Sverige måste fortsätta att stödja det afghanska folket genom att satsa en betydande del av det svenska utvecklingsbiståndet i Afghanistan även i framtiden.

Sveriges insatser både militärt och humanitärt i Afghanistan har varit stora under flera decennier. Det militära stödet är nu avslutat och det är frustrerande att se hur den afghanska armen och polisen på en dryg vecka har fallit ihop som ett korthus. Det var varken omvärldens förhoppning eller avsikt. Hur, varför, och vad resultatet av det kommer att bli behöver utvärderas och med all säkerhet kommer det att påverka framtida svenska väpnade insatser. Precis som i Afghanistan måste alltid ett folkrättsligt mandat vara grunden. Det kan vara i form av ett FN-beslut eller en inbjudan från landet i fråga.

Sverige måste fortsätta att stödja det afghanska folket genom att satsa en betydande del av det svenska utvecklingsbiståndet i Afghanistan även i framtiden. Hur och vad som stödet riktas till kommer säkert att behöva förändras utifrån den nya situation som råder med talibanerna vid makten. Talibanstyret är inte en regim Sverige kan eller ska samarbeta med, alla insatser måste istället gå direkt till befolkningen. Vilka förutsättningar talibanerna kommer att ge, om de över huvud taget kommer att tillåta stöd direkt till befolkningen är i dagsläget okänt.

Sverige och olika organisationer som Svenska Afghanistankommittén och Röda Korset/Halvmånen har erfarenhet av att jobba med bistånd under talibanstyre, det gjordes förra gången 1996 – 2001. Det hade absolut sina svårigheter, men det visar också att det var möjligt. Även den här gången måste möjligheterna hittas för hur den afghanska befolkningen kan stödjas med till exempel skolgång, mödravård, och sjukvård, samt mänskliga rättigheter, och demokrati främjas.

  • Kenneth G Forslund Ordförande i riksdagens utrikesutskott, Riksdagsledamot (S)

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.