Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto från Shutterstock av kimson

Därför är det viktigt att rösta i kyrkovalet

Det finns fortfarande präster som diskriminerar och högerkonservativa som vill se en exkluderande kyrka. Utöver dessa utmaningar behöver vi fortsatt prioritera klimatet, skriver Alper Bilge, medlem i S i Huddinge

Liksom Socialdemokraterna arbetar Svenska kyrkan för ett rättvist, hållbart och medmänskligt samhälle. Kyrkan gör det bland annat genom progressiv kristendom som innebär att man godtar den mänskliga mångfalden samt starkt betonar vikten av social rättvisa och omsorg. I samband med det betonar kyrkan vikten av solidaritet, mänskliga rättigheter, religionsdialog och ett jämlikt samhälle. Detta är bra och på ett sätt ”socialdemokratiskt”.

Både Socialdemokraterna och Svenska kyrkan betonar exempelvis vikten av klimaträttvisa

En annan fråga där vi har liknande syn och angreppssätt är klimatkrisen, som är den största gemensamma utmaningen mänskligheten stått inför. Vi alla tvingas ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Både Socialdemokraterna och Svenska kyrkan betonar exempelvis vikten av klimaträttvisa, och i det sammanhanget ämnar kyrkan att förstärka stödet till människor och samhällen som drabbas hårdast av klimatförändringarna och dess effekter men som har bidragit allra minst till dem. Detta sker bland annat genom Act Svenska kyrkan samt andra aktörer som man samarbetar med.

Arbetet med klimatkrisen behöver få genomslag i hela samhället samt påverka varje del av samhällsutvecklingen. Det är således samhällets uppgift att lösa den, frågan löses inte individuellt eller genom marknaden respektive andra ohållbara åtgärder.

Även bland de politiska partierna finns det de som vill se en exkluderande sluten kyrka där vissa välkomnas medan andra får stå utanför kyrkporten.

Ett annat av de största problemen är att det fortfarande finns präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller drar sig undan när det kommer till att viga HBTQ-personer - man har helt enkelt en snäv och förlegad människosyn. Även bland de politiska partierna finns det de som vill se en exkluderande sluten kyrka där vissa välkomnas medan andra får stå utanför kyrkporten. Dessa partier har heller inga tydliga svar på klimatkrisen, samt i många fall underprioriterar frågan respektive ser inte allvaret.

Därför är det viktigt att vi socialdemokrater tillsammans med andra progressiva krafter löser problemet om diskriminering, samt fortsätter att komma med lösningar på klimatkrisen. Alla ska välkomnas, ingen ska stängas ute, och klimatarbetet ska prioriteras – därför är det viktigt att rösta under kyrkovalet.

  • Alper Bilge Statsvetare och medlem i S i Västerås och Huddinge

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.