Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Upp till kamp mot marknadsskolan

Friskolor får idag ersättning för kostnader de inte har, och kan sortera bort elever genom orättvisa kösystem. Systemet måste ändras så att det blir mer rättvist och att alla har möjlighet att välja en bra skola, det skriver Gunilla Svantorp (S), Ordförande för riksdagens utbildningsutskott.

Sedan den moderata Bildtregeringen hastigt drev igenom en rad marknadsreformer på 90-talet har svensk skola blivit en extrem marknad. Det är en slapp modell som både är ensam i världen om att tillåta obegränsade vinster och har svag kontroll på fristående aktörer. Samtidigt som coronapandemin hållit världen i ett järngrepp har många skolkoncerner lugnt kunnat fortsätta skära guld med täljkniv. När vi nu ser ljuset i tunneln ska vi Socialdemokrater inte nöja oss med att återgå till det som var innan krisen. Vi ska ta Sverige framåt - tillsammans! Då måste vi alla ta kampen mot marknadsskolan och stoppa vinstjakten.

En unik skolmarknad

Den svenska skolmarknaden är helt unik ur ett internationellt perspektiv, inget annat land i världen vill ha vårt system, och kan sägas ha följande kännetecken:

  • En offentligt finansierad skolpeng som systematiskt överkompenserar friskolor för kostnader de inte har. Kommuners ekonomi dräneras eftersom man både har ett lagstiftat ansvar för att ta emot nya elever och samtidigt tvingas höja skolpengen till friskolor när kostnaderna per elev ökar.

  • Friskolor tillåts ha egna orättvisa kösystem som sorterar eleverna och spär på skolsegregationen.

  • Samhällets insyn och kontroll över friskolor och deras etablering är låg, även om den socialdemokratiskt ledda regeringen infört skärpta regler de senaste åren. Skolinspektionen får ägna mycket resurser för att kartlägga ägarstrukturer och identifiera riskkapitalister runtom i världen. Offentlighetsprincipen gäller inte fristående skolor, men friskolorna har god insyn i kommunala skolors elevunderlag. Friskolekoncerner ges därmed goda möjligheter att etablera sig i fördelaktiga områden och attrahera mindre krävande elever.

  • Statistiken visar att fristående skolor sätter glädjebetyg i högre utsträckning än kommunala skolor, i synnerhet bland gymnasieskolor där andelen friskolor är ännu högre. Betyg blir ett redskap för marknadsföring och expansion istället för en rättvis bedömning av elevernas kunskaper.

  • En obegränsad möjlighet att ta ut vinst på skattemedel.

Detta marknadsexperiment försvaras med näbbar och klor av Moderaterna, Sverigedemokraterna och en friskolelobby med Friskolornas Riksförbund samt megakoncernen Internationella Engelska skolan i spetsen. Möjligheten till vinst får företräde framför alla barns möjligheter i skolan. Friskolekoncernernas expansionstakt ökar och i flera kommuner ser vi hur Moderata kommunpolitiker gör upp med vinstdrivande koncerner för att de ska ta över skolverksamhet.

Men till skillnad från friskolelobbyn ser vi däremot att vi måste utveckla skolvalet så att alla, och inte bara några, får möjlighet att välja skola.

I det här skedet brukar marknadsskolans försvarare hävda att vi socialdemokrater helt enkelt vill avskaffa skolvalet och alla friskolor. Det stämmer inte. Vi är djupt kritiska till avarterna på skolmarknaden, men vi ser att det finns bra friskolor och vi värnar elever möjlighet att välja skola. Men till skillnad från friskolelobbyn ser vi däremot att vi måste utveckla skolvalet så att alla, och inte bara några, får möjlighet att välja skola. I dag ser vi hur systeminsatta föräldrar paxar skolplatser redan från BB och hur andra elever helt enkelt får nöja sig med de platser som är kvar. Det skapar klyftor i svensk skola och mellan barn.

Nu är det upp till kamp för alla elevers möjligheter till en likvärdig skola. Vi måste genomföra förslagen i Likvärdighetsutredningen, så att skolpengen blir rättvis och valfriheten i skolan ska gälla alla. Urvalsgrunderna måste bli tydliga, enhetliga och rättvisa. Det förutsätter att fler partier runtom i landet ser avarterna på skolmarknaden. Fler partier måste prioritera barns rätt till en likvärdig utbildning framför friskolekoncernernas möjligheter till vinst. Bara så kan vi stoppa vinstjakten och öka likvärdigheten i skolan.

Vi ska ta Sverige framåt - tillsammans. Vägen dit går via en likvärdig skola för alla.

  • Gunilla Svantorp Ordförande för riksdagens utbildningsutskott, Riksdagsledamot (S)

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.