Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Rösta för en öppen folkkyrka

Kyrkan är som ett samhälle i miniatyr. Det spelar roll vem som styr och vilken inriktning det samhället tar, det skriver Carl-Michael Palmér, SSUare och kandidat till kyrkomötet.

I höst är det val till Svenska kyrkans tre parlament: Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och församlingarna runt om i vårt avlånga land. Kyrkovalet brukar ofta beskrivas som ett bortglömt val, men till trots för det så är valet viktigt och är av betydelse för en stor del av vårt samhälle.

Kyrkovalet 2017 blev det högsta valresultatet sedan 1934, den gången på 30-talet mobiliserade de goda krafterna mot nazisters försök till inträde i Svenska Kyrkan. 2017 försökte både Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige att få makt inom Svenska Kyrkan men kyrkans medlemmar valde en annan väg och röstade för en öppen och allmän kyrka som gav Socialdemokraterna sitt bästa valresultat någonsin.

Det betyder att vi går till val på att kyrkan ska vara tillgänglig, modern och erbjuda verksamhet som tillgängliggörs för alla kyrkans medlemmar.

Socialdemokraterna ställer upp i kyrkovalet med utgångspunkt i att vi vill se och bevara den öppna folkkyrkan. Det betyder att vi går till val på att kyrkan ska vara tillgänglig, modern och erbjuda verksamhet som tillgängliggörs för alla kyrkans medlemmar.

Svenska kyrkan har ca. 5,7 miljoner medlemmar och vi socialdemokrater vill att alla ska få ha möjlighet att vara delaktiga i den mån man själv vill och har möjlighet att engagera sig. Vissa går i gudstjänster varje söndag, andra besöker kyrkan vid mer enskilda tillfällen. Vissa ägnar sig åt musik i kyrkan, andra åt språkkurser eller diakonalt arbete. Engagemang inom Svenska Kyrkan kan se olika ut och den mångfalden ska vi hålla fast vid. Vissa nomineringsgrupper vill begränsa kyrkans verksamhet men för oss är det viktigt att hålla fast vid kyrkans bredd och gå i bräschen för en modern kyrka som är en relevant samhällskraft för lång tid framöver.

Kyrkovalet är ett riktningsval om vilka idéer som ska genomsyra Svenska Kyrkan.

Jag brukar se på kyrkan som ett samhälle i miniatyr. Svenska Kyrkan har i likhet med staten ett stort ansvar för viktiga verksamheter både på lokal och nationell nivå. Svenska Kyrkan är bland annat en av Sveriges största arbetsgivare. Svenska kyrkan förvaltar och äger skog motsvarande 800 000 fotbollsplaner och är en stor aktör vad gäller diakonalt arbete till stöd för bistånd i andra länder. Svenska kyrkan bedriver förskola, ungdoms- och musikverksamhet. Det gör Svenska Kyrkan till en viktig aktör för samhället i stort.

Dessa verksamheter och dess inriktning är inte på något sätt självklara. Kyrkovalet är ett riktningsval om vilka idéer som ska genomsyra Svenska Kyrkan. Det finns centrala skillnader mellan Socialdemokratins tro på en öppen folkkyrka, som ställer om i klimatarbetet och arbetar för jämlikhet, och grupper såsom Frimodig Kyrka, Sverigedemokraterna, och Alternativ för Sverige som vill begränsa kyrkans verksamhet till de få och inte för de många.

Vi går till val den 19e september. Du har en möjlighet att påverka och rösta för en folkkyrka som står upp för alla kyrkans 5,7 miljoner medlemmar.

  • Carl-Michael Palmér SSUare och kandidat till kyrkomötet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.