Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Daniel Lindblom

Foto: Daniel Lindblom

Viktiga värden står på spel

Viktiga värden står på spel nu när kyrkovalet närmar sig. Svenska kyrkan ska vara en samhällskraft för solidaritet, och mot förtryck, det skriver Jesper Eneroth och Wanja Lundby Wedin.

De närmaste veckorna står viktiga värden på spel. Kyrkovalets förtidsröstning öppnade den 6 september och pågår fram till valdagen den 19 september. Alla som har fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta.

Din röst är avgörande för åt vilket håll Sveriges största medlemsorganisation ska utvecklas!

En kyrka för alla, eller för bara vissa?

Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar – så det spelar roll för hela samhället vad Svenska kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20.000 anställda över hela landet – så det spelar roll vilka beslutsfattare som ansvarar för arbetsgivarfrågorna. Svenska kyrkan förvaltar en mängd byggnader och en mångfald av skog – så det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

I all sin breda verksamhet – allt från gudstjänst och diakoni till skogsbruk och fastighetsförvaltning – står Svenska kyrkan upp för rättvisa, hållbarhet och alla människors lika värde. När samhället och enskilda människor sätts under press av kriser eller förluster, så finns kyrkan där. Också den som haft en mer distanserad relation till kyrkan ska veta att den är öppen och tillgänglig den dag man känner att man vill och behöver.

Men det finns de som planerar för en annan sorts kyrka. Sverigedemokraterna vill använda kyrkan som en plattform för sitt högerextrema projekt. De vill skrota arbetet för ett bättre klimat, minska den internationella solidariteten, ställa grupp mot grupp och bromsa jämställdhetsarbetet. De mobiliserar rejält i årets kyrkovalrörelse.

Andra konservativa grupperingar jobbar på olika sätt för att snäva in kyrkan och därmed göra den till en angelägenhet bara för de mest aktiva.

Vi socialdemokrater kämpar för att Svenska kyrkan också framöver ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och mot förtryck, för ett hållbart klimat och alla människors lika värde och rätt.

Socialdemokraterna vill…

… att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka. Det betyder att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras, att vi ska bli ännu bättre på att möta människor där de finns. Alla som vill ha en relation till Svenska kyrkan ska känna att de är medräknade, oavsett om relationen är nära och innerlig eller mer distanserad. För oss socialdemokrater är det viktigt att stå upp också för de medlemmar som inte självklart har en regelbunden kontakt med kyrkan.

… kämpa mot diskriminering. Det betyder att Svenska kyrkan ska verka för att alla – oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg – ska behandlas lika i hela samhället. Vår målsättning är också att alla präster i Svenska kyrkan på sikt ska vilja viga samkönade par, något annat är inte rimligt i en kyrka som vill bejaka livslång och trogen kärlek.

… att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet. Det betyder att vi ska satsa betydande resurser på arbetet för en klimatsmart kyrka. Vi vill att Svenska kyrkan ska gå före i den gröna omställningen, både i den egna organisationen och i kontakter med leverantörer och andra delar av civilsamhället.

… att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det betyder att alla anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö, schysta villkor och rätt till kompetensutveckling. Delaktighet och jämställdhet ska vara hörnpelare i Svenska kyrkans personalpolitik.

… att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Det betyder att den ideella kultur- och musikverksamheten ska stimuleras, att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att barn och ungas kompetens ska tas till vara i hela kyrkans verksamhet.

… att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas. Det betyder att kyrkans roll i välfärdsbygget ska stärkas genom ett ökat samarbete med den gemensamma sektorn och frivilligorganisationerna. Det betyder också att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och det internationella arbetet.

Din röst avgör

Alla goda krafter behöver hjälpas åt att fortsätta utveckla Svenska kyrkan som en öppen och solidarisk kyrka där alla människor kan känna sig hemma – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån.

Står du upp för demokrati, jämlikhet och jämställdhet? Då kan du göra en liten men viktig insats: Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet senast den 19 september!

  • Jesper Eneroth Ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet
  • Wanja Lundby Wedin Förste vice ordförande i kyrkostyrelsen

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.