Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Rösta ungt i kyrkovalet

Är du över 16 år och osäker på hur du ska rösta i kyrkovalet? Rösta på unga Socialdemokrater som står upp för en modern, progressiv, och öppen folkkyrka, det skriver 16 stycken unga socialdemokratiska kandidater i kyrkovalet.

Är du medlem i Svenska kyrkan, över 16 år och Socialdemokrat, men tveksam till varför du eller Socialdemokraterna ska engagera sig i kyrkovalet? Är du tveksam till om du är tillräckligt aktiv i kyrkan för att få göra din röst hörd? Tro oss, du är inte ensam med dessa tankar. Men som unga medlemmar i Svenska kyrkan och socialdemokratiska kandidater i kyrkovalet vill vi ge vårt perspektiv på varför din röst på Socialdemokraterna är viktigare än någonsin.

Du har säkert hört debatten som pågår. De så kallade ”opolitiska” nomineringsgrupperna tycker inte att de partipolitiska nomineringsgrupperna hör hemma i Svenska kyrkan. Vissa har till och med jämfört det med diktaturer. Inget kunde dock vara mer fel, snarare det motsatta. Att som svenskkyrklig medlem kandidera under socialdemokratisk flagg är att vara tydlig med vad man står för. Din möjlighet som svenskkyrklig medlem att göra ett informerat val ska inte baseras på din relation till de som kandiderar till de beslutande församlingarna. Därför ska du ha rätt att veta vad de du röstar på tycker. När du lägger din röst på svenskkyrkliga medlemmar som kandiderar för Socialdemokraterna, så vet du om att du röstar för kandidater som står upp för allas lika värde, en öppen folkkyrka och en kyrka som tar på sig ledartröjan i att värna skapelsen.

För att vara med och värna och stärka all den positiva samhällsnytta som Svenska kyrkan bidrar till så är det viktigt att du lägger din röst på oss som står upp för dessa värden.

Okej, så nu förstår du varför du kan lägga en röst på Socialdemokraterna, men varför ska just du göra det, som inte är aktiv alls i kyrkan? Jo, just för att alla medlemmar i Svenska kyrkan, oavsett om du aldrig varit aktiv i din hemförsamling eller går på gudstjänst varje söndag, har exakt samma rätt att påverka hur vår framtida kyrka ska se ut. Svenska kyrkan är dessutom Sveriges femte största skogsägare, förvaltar stora kulturvärden i form av kyrkobyggnader och -gårdar och bedriver ett aktivt integrationsarbete, bland mycket annat. För att vara med och värna och stärka all den positiva samhällsnytta som Svenska kyrkan bidrar till så är det viktigt att du lägger din röst på oss som står upp för dessa värden. De som väljer att inte rösta i kyrkovalet ger bort delar av sin röst till nomineringsgrupper som Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka. Dessa nomineringsgrupper försvarar kvinnoprästmotståndare, strider för att präster ska få neka samkönade par att viga sig, och vill att Svenska kyrkan ska sluta hjälpa icke-kristna människor som lever i utsatthet. I årets kyrkoval ställer dessutom Alternativ för Sverige upp, ett gäng regelrätta neonazister vars människosyn är direkt hämtad från fel sida av historien. Om du inte röstar ger du bort din röst till nomineringsgrupper du helt enkelt inte vill ge mer inflytande till.

Men framför allt är det en röst mot de mörka krafter som vill splittra och stänga ute, och för en kyrka som vill bidra till ett öppet samhälle för alla.

Så, du börjar bli taggad på att göra din röst hörd i kyrkovalet, men vill veta vad du får om du lägger din röst på Socialdemokraterna? En röst på oss är en röst för en folkkyrka som finns till för alla, oavsett vart i livet eller på trons väg du befinner dig. Det är en röst för en kyrka som bejakar all kärlek och som jobbar aktivt mot all form av förtryck inom och utom kyrkans verksamhet. Det är en röst för en kyrka som ser människan som en del av skapelsen och är en föregångare i att ställa om till en klimatneutral organisation, senast år 2030. Det är en röst för en kyrka vars skogsförvaltning stärker den biologiska mångfalden. Det är en röst för en kyrka som ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och där kollektivavtal är krav i alla upphandlingar. Men framför allt är det en röst mot de mörka krafter som vill splittra och stänga ute, och för en kyrka som vill bidra till ett öppet samhälle för alla.

Så gå nu och gör din röst hörd den 19:e september. Rösta rött och kryssa ungt!

Undertecknat av:

Isak Öhrlund - Stockholms stift

Edvina Palmcrantz - Lunds stift

Alexander Berggren - Strängnäs stift

Evina Zebili - Stockholms stift

Oskar Andersson - Göteborgs stift

Elin Nejne - Luleå stift

Jesper Ekblad - Skara stift

Gülce Kilic - Uppsala stift

Carl-Michael Palmér - Stockholms stift

Junie Ek - Växjö stift

Erik Vikström - Luleå stift

Liv Olsson - Strängnäs stift

Joel Brånäs - Linköpings stift

Signe Wolf - Stockholms stift

Felix Oderth - Göteborgs stift

Ellen Leijen - Strängnäs stift

Nora Kemi - Luleå stift

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.