Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Jeppe Gustafsson, Shutterstock

Foto: Jeppe Gustafsson, Shutterstock

Är socialdemokratin död?

Är socialdemokratins dagar räknade? Vilken roll ska vi ta när vi inte får egen majoritet i riksdagen? Svaret är att vi både måste acceptera den moderna rollen, men även gå vänster i den ekonomiska politiken, det skriver Wilma Eklund, SSUare och ledamot i Österåkers Arbetarekommun.

Genom Europas länder viskas det om "Socialdemokratins död". En död som diskuterats flitigt, ända sedan Tage Erlanders dagar, då man hävdade att en ökande andel tjänstemän i arbetskraften skulle nöta ned Socialdemokratin över tid. Trots de dystopiska visionerna om en utrotad Socialdemokrati så spelar idétraditionen fortfarande en viktig roll på flera håll och kanter i Europa. Idag ofta i form av ett medelstort parti runt 20%.

Socialdemokratins moderna roll är annorlunda från sin forntida roll. Istället för att vara ett dominerande parti så är rollen snarare att bilda koalitioner, både från höger och vänster, för att nå progressiva mål.

Föregångsländer?

Det är denna roll som jag tror att Europas socialdemokratiska partier kommer befinna sig i de kommande decennierna. Det finns dock de som hävdar att om Socialdemokratin tar ett kliv åt vänster, och/eller tar striden för en restriktiv invandringspolitik så kan man återgå till sin forna storhet. Länderna som oftast pekas ut är Danmark och Portugal. Jag ställer mig kritisk till detta.

Danmarks socialdemokrater är inte särskilt mycket större än Sveriges socialdemokrater. I det senaste valet fick partiet 25% kontra våra 28%. De har likt oss varit ett parti som senaste tiden normalt ligger mellan 20-30%, även om de oftast nu för tiden ligger några procent över oss. Det är dock viktigt att minnas att Socialdemokraterna i Danmark har inte har lett en regering i snart 8 år, och inte heller skrivit ett kontroversiellt regeringsavtal med tidigare motståndare.

När det gäller portugisiska exemplet så är det värt att komma ihåg att Portugals valsystem ger en betydande fördel till stora partier. Trots att endast 36% av folket röstade på socialistiska partiet, så fick de 47% av mandaten. System där större partier ges fördelar på detta sätt tenderar att skapa större partier, därav större socialistiska partier. Att jämföra dessa blir ofta missvisande.

Vänstersväng och partiledarval

Med det sagt så menar jag ändå att Socialdemokraterna bör göra en vänstersväng i politiken. Vi behöver ta striden på allvar mot välfärdsmarknaden, för en social bostadspolitik, för högre skatter på de välbärgade, och för bättre pensioner. Det är inte bara något som kan vinna oss ett antal väljare, det är också rätt sak att göra. Politik handlar inte bara om att jaga procentenheter till nästa opinionsmätning.

Men nu går vi Socialdemokrater till kongress, och vi ska även välja en ny partiledare. Så vad är då viktigt att komma ihåg? Enligt mig finns det två pelare som vårt partis framtid vilar på. Vi är inte ett parti på 40%, och det innebär att vi behöver samarbeta med andra partier för att nå våra mål. Därför behöver vi en partiledning som är kompetenta förhandlare. En partiledning som kan förhandla med samarbetspartierna och leverera socialdemokratisk politik.

Men nej, Socialdemokratin är inte död eller döende, utan har helt enkelt infunnit sig i en ny, mindre gynnsam, roll.

Man ska inte heller underskatta rollen av retorik i den moderna politiska arenan. Väljare blir allt mer rörliga, och en partiledare som är karismatisk och kan springa cirklar runt konkurrensen i en partiledardebatt är viktigare än någonsin. Tror någon att Sverigedemokraterna skulle vara ett av Europas största populistiska partier ifall Jimmie Åkesson inte vore den mest retoriskt skickliga partiledaren?

Av de tänkbara partiledare som nu diskuteras inom Socialdemokraterna tillhör alla en snäv krets ministrar. Jag hade önskat att Stefan Löfven gett partiet mer tid, så att det inte vore lika viktigt vilket namn som väljarna känner igen vid val av vår partiledare. Jag hoppas att, vem vi än väljer, så kommer den personen att göra väl ifrån sig.

Men nej, Socialdemokratin är inte död eller döende, utan har helt enkelt infunnit sig i en ny, mindre gynnsam, roll. Det är en roll som nästa partiledare måste bejaka, annars står vi inför turbulenta år framöver.

  • Wilma Eklund SSUare och Ledamot i Österåkers Arbetarekommun

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.