Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Avskaffa karensdagen!

Karensdagen drabbar arbetare hårdare än tjänstemän och gör så att sjuka människor går till jobbet i stället för att stanna hemma. Socialdemokraternas partikongress bör därför besluta om ett avskaffande av karensdagen, menar Gabriella Lavecchia, förbundsordförande för Seko.

Är de som bor i Sverige mer lata än de som bor i Norge, Finland eller Danmark? Vad jag vet finns det ingen forskning som kommit fram till den typen av resultat. Men trots detta är arbetstagare i Sverige mer misstrodda av politiken. Sverige är det enda landet i Norden som har en karensdag i sjukförsäkringen, man får helt enkelt ingen ersättning för den första sjukdagen. För många är detta så klart ett hårt slag mot den privata ekonomin och ur ett folkhälsoperspektiv kan det knappast vara något positivt.

Vi går nu förhoppningsvis mot ljusare tider, i alla fall när det gäller pandemins påfrestningar och konsekvenser för hela samhället. Äntligen kan vi börja träffas igen och samhället är på väg att återgå till någon form av normalläge. Det har varit ett och ett halvt år som inneburit stora prövningar för hela samhället, för näringslivet, för sjukvården och för väldigt många enskilda personer som drabbats av sjukdom och för deras anhöriga.

Pandemins lärdomar

Men är det någonting vi lärt oss under denna pandemi så är det, att stanna hemma om man är sjuk och att tvätta händerna. Enligt läkarkåren ser man nu positiva effekter av detta, nämligen att ”vanliga” virus inte sprids i samma omfattning som tidigare. Detta måste ändå betraktas som en bra lärdom av pandemin och vårt nya sätt att leva. Betydligt färre går också till jobbet med sjukdomssymtom. En av sakerna som bidragit till ett förändrat beteende är att riksdagen beslutade att betala ut ersättning även vid första sjukdagen. Det blev helt enkelt inte lika kännbart ekonomiskt för den enskilde att stanna hemma från sitt arbete. Bra tyckte vi. Mindre bra är att riksdagen nu beslutat att återinföra karensavdraget.

Statistiken ljuger sällan. Precis innan pandemin bröt ut genomfördes LOs jämställdhetsbarometer. Denna talar sitt tydliga språk och signalerar även att frågan har en jämställdhetsaspekt. Sju av tio kvinnor uppgav att de under det senaste året hade gått till jobbet även om de inte borde ha gjort det. En stor del av dessa gick till jobbet för att det helt enkelt inte hade de ekonomiska förutsättningarna att stanna hemma. Karensdagen är alltså även en kvinnofälla.

Karensdagen är en klassfråga

Men det är inte bara en jämställdhetsfråga. Det är också en klassfråga, en fråga som i huvudsak berör arbetstagare med ”fysiska” arbeten. Är det något vi lärt oss under pandemin är det att de som arbetar som tjänstemän har kunnat utföra sina arbeten på distans på ett helt annat sätt än vad många kanske trodde. Har man haft en dator och en internetuppkoppling så har man kunnat genomföra digitala möten, kunnat skriva, mejla och så vidare. Verksamheten har liksom fungerat ändå.

Men om du är kriminalvårdare, tågvärd, terminalarbetare eller vägarbetare så har du knappast kunnat göra ditt arbete på något annat ställe än på anstalten, terminalen, tåget eller vid vägbygget. Och för att inte tala om hela välfärden, sjukvården, äldrevården eller på skolan eller förskolan. Jag gissar att de allra flesta arbetsgivare som ansvarar för verksamheter där distansarbete är möjligt fortsätter att erbjuda sina anställda att jobba hemma om man är lite snuvig eller hostig även framöver. Detta är en verklighet som våra medlemmar bara kan drömma om.

Flera studier visar att personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de är sjuka löper större risk för framtida sjukskrivningar

Det finns många skäl att en gång för alla slopa karensdagen. Den är orättvis, den skapar ojämlikhet och den är inte jämställd. Om man dessutom lyssnar på forskare så visar det sig att sjuknärvaron är dyrare för arbetsgivare än sjukfrånvaron. Det finns med andra ord också företagsekonomiska incitament att minimera sjuknärvaron på arbetena. Karensdagen är onekligen den vanligaste orsaken till just sjuknärvaro. Man glömmer ofta bort att dagens sjuknärvaro kan vara morgondagens sjukfrånvaro. Flera studier visar att personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de är sjuka löper större risk för framtida sjukskrivningar, både korta och långa.

När omvärlden förändras måste politiken anpassa sig. Karensdagen var fel innan och den är ännu mer märklig nu efter de nya erfarenheter vi har efter en pandemi. Det är orimligt att vi som enda nordiska land ska betrakta våra arbetstagare som lata och utnyttjare av systemet.

Vår sjukförsäkring behöver förändras på flera områden för att bättre klara av framtidens utmaningar. Att avskaffa karensdagen är en del i detta reformarbete. Jag utgår från att den socialdemokratiska kongressen beslutar detsamma om några dagar.

  • Gabriella Lavecchia Ordförande för fackförbundet Seko.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.