Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vår gröna dröm är röd

Vanligt folk måste vara med om vi ska klara den gröna omställningen. Det kräver att de rikaste bidrar mer och att samhället tar ett större ansvar. Vi föreslår nya och stora investeringar för att lösa utmaningen, det skriver tre företrädare för Socialdemokraterna i Skånes partidistrikt.

Om en grön omställning ska lyckas och omfatta alla i samhället krävs att den både kan hantera klimatkrisen och de växande samhällsklyftorna. Den gröna omställningen ska inte göras på bekostnad av individen, tvärtom ska den stärka individens tillvaro och bidra till att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Den ekologiska hållbarheten hänger ihop med den ekonomiska och sociala. Omställningen måste därför utgå från människors vardag utifrån ett klass- och jämställdhetsperspektiv. Idag är det främst män och den rikaste delen av befolkningen i Sverige som belastar klimatet mest, till skillnad från kvinnor och de med lägst ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokratin är ett progressivt parti som både har förmågan och ansvaret att driva på för de strukturella åtgärder som krävs för att nå våra klimatmål i linje med Parisavtalet.

För att nå målet krävs därför ett ökat fokus på de med höga inkomster och kapital, men ansvaret ligger ytterst på det system som länge belönat kortsiktigt, klimatfientligt tänkande framför ett hållbart system. Socialdemokratin är ett progressivt parti som både har förmågan och ansvaret att driva på för de strukturella åtgärder som krävs för att nå våra klimatmål i linje med Parisavtalet.

Klimatfrågan är långt ifrån avgjord. Hopp får inte bli till hopplöshet. Än är det i vår makt att forma den framtid som vi vill se.

Vi behöver ett nytt investeringsprogram som helt eller delvis kan öka finansiering till lokala kommunala klimatsatsningar. En pålitlig och utbyggd järnvägsinfrastruktur är grundläggande i den gröna övergången. Omfattande investeringar måste fortsätta att göras på de nationella, regionala- och lokala transportnäten. Att flytta gods från lastbil till järnväg är en nödvändighet, kollektivtrafik och cykelvägar behöver främjas så fler kan välja bort bilen. Där bilen behövs, ska den vara fossilfri och behöver inte alltid ägas av föraren. Ska vi nå ett hållbart samhälle behöver vi ha energikällor som både är miljövänliga och förnyelsebara så som solenergi, vindkraft såväl på land som till havs, vätgas och bioenergi.

Klimatfrågan är långt ifrån avgjord. Hopp får inte bli till hopplöshet. Än är det i vår makt att forma den framtid som vi vill se.

  • Hanna Jokel Ordförande, SSU Skåne
  • Elin Gustafsson Riksdagsledamot (S), Skåne
  • Arwin Sohrabi Socialdemokraterna i Skåne

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.