Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Dags för ny social bostadspolitik

Ska bostadsfrågan lösas krävs handlingskraft, skattereformer och stopp för utförsäljningarna, skriver Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

S måste gå från ord till handling

De senaste årens byggboom till trots, framstår bostadsfrågan fortfarande som olöst. Den marknadsorienterade bostadspolitiken med bostadsbrist, dyra nybyggen, renovräkningar och utförsäljningar av allmännyttan, är en fråga som ropar efter ett politiskt svar.

När Socialdemokraterna nu samlas till kongress är det ett parti som slår sig för bröstet för de senaste årens förda bostadspolitik. Under avsnittet Alla ska ha ett eget hem i partistyrelsens förslag till riktlinjer läser vi: ”Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes”.

Men partistyrelsen nöjer sig inte med det. Ambitionen ska höjas, segregationen brytas och lyxrenoveringar stävjas. Här finns många formuleringar och ställningstaganden som vi på Hyresgästföreningen delar. Men var finns konkretionen?

Mer än var tredje ung tvekar inför att skaffa barn på grund av boendesituationen

För är det någonting som präglat de senaste årens bostadspolitik är det att ord trumfat handling. Det pratas om hyresrätter med rimlig hyra. Om integration, om att slipa ner trösklar för unga och att alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet. Men politikens verktygslåda är för underutvecklad. Därför blir det sällan verkstad. Utförsäljningar av allmännyttan fortsätter, i blå såväl som röda kommuner. Det nya som byggs är för dyrt för normalinkomsttagare, och unga bor kvar hemma. Vår senaste rapport Unga vuxnas boende 2021 visar att mer än var tredje ung tvekar inför att skaffa barn på grund av boendesituationen. Bristen på bostäder hindrar unga att flytta dit jobben finns och bostadbrisen riskerar att skapa långtgående konsekvenser för landets framtida tillväxt, arbetsmarknad och välfärd. Till syvende och sist är det här inte bara en fråga om bostadsbrist. Det handlar om den unga generationens tilltro till det politiska systemets förmåga att lösa samhällsproblem.

Nationell bostadsförsörjningsplan

För alla Sveriges innevånare har rätt till bra bostäder. Oavsett var i landet en bor. Kommunerna måste ta ansvar för att planering och byggande av bostäder. Så är det inte idag. Många kommuner, särskilt välbeställda villakommuner runt våra storstäder struntar i att ta sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Därför behöver vi en nationell bostadsförsörjningsplan med bindande byggmål för varje kommun, en byggbonus till kommuner som planerar efter behov, och förmånliga lån till kommuner som köper mark.

Ja, de statliga investeringsstöden har varit framgångsrika, och vi kommer försvara stödet mot alla försök till nedskärningar i kommande budgetprocess. Men vi måste också inse att stödet inte är nog, särskilt inte när marknaden viker. I den expertgrupp jag var med och ledde tillsammans med Lennart Weiss, föreslog vi införandet av mellankapitalfinansiering. Förmånliga statliga lån istället för bidrag, som kan ersätta stora delar av företagens egna kapital och förmå marknaden att bygga mer än vad den annars skulle göra. Detta är särskilt effektivt i lågkonjunktur, när byggtakten sjunker och det finns ledig kapacitet. Det förslaget måste gå från att vara en hyllvärmare till att omsättas i faktisk politik.

Skattereformer behövs

Slutligen: det behövs skattereformer för att utjämna skillnader i boendekostnader mellan de som hyr och de som äger. Dagens skillnader är alldeles för stora och måste minska. Det kan inte skjutas i väntan på den Stora Skattereformen som kanske aldrig kommer. Vi har nyligen presenterat, tillsammans med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta, en rapport med fem skatteförslag som kan genomföras här och nu. Förslag som skulle göra mycket för att förbättra investeringskalkyler och det löpande underhållet. Skattefria underhållsfonder (periodiseringsfonder), en momsöversyn och lättnader av ränteavdragsbegränsningarna ingår här.

Efter tjugofem år av marknadsorientering är det dags för politik. Men låt det inte stanna vid vaga utfästelser, välj i stället att lägga grunden för en ny social bostadspolitik. Det förtjänar Sveriges 3,5 miljoner hyresgäster.

  • Marie Linder Förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.