Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Fastighetsskatt är fel väg att gå

Om Socialdemokraterna beslutar att återinföra fastighetsskatten riskerar vi att underminera hela skattesystemets legitimitet, skriver Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Fastighetsskatten är åter igen aktuell i debatten. Både nationalekonomer och en del politiker från höger till vänster tycker att det vore bra att återinföra den. Det huvudsakliga argumentet är att det utgör en stabil skattebas där kapitalet inte riskerar flytta utomlands. Det finns även många andra argument som framförs både för och emot.

En del menar att man med en återinförd fastighetsskatt kan sänka andra skatter, exempelvis på arbete medan en del, framförallt liberala företrädare onyanserat hävdar att vi redan har ett för högt skattetryck. Min bild är att skatter ofta diskutera med det sistnämnda som utgångspunkt, nämligen att de är skadliga. Särskilt företrädare på högerkanten har det som sin käpphäst.

Jag tror hela diskussionen om skatter måste ta en helt annan utgångspunkt. För det första. Skatt är inget självändamål. Skatt är ett medel för att finansiera det vi vill att samhället tar ansvar för, men också för att driva på utveckling. En välfärd som är till för alla, sjukvård när den behövs, äldreomsorg när behovet uppstår och en skola som ger alla barn rätt förutsättningar att utvecklas. Vi behöver insatser för att öka tryggheten och minska de sociala klyftorna. Vi behöver driva på omställningen av energisystemen, stimulera forskning och innovationer osv.

Det här är saker som inte görs av sig självt, det krävs både riktning och finansiering. För det andra. Finansieringen behöver vara stabil över tid och framförallt behövs en legitimitet för skattesystemet. Med den utgångspunkten kan jag förstå att många lockas av fastighetsskatten. Det finns dock en del problem med den. Ett bekymmer är att det inte är pengar som är tillgängliga på kontot, dvs. det är ett bundet kapital. Det innebär att en del skulle ha svårt att kunna bo kvar, några få kanske till och med skulle behöva långa pengar för att betala skatt. Det är viktiga argument mot, men för mig finns det ett ännu viktigare argument: legitimiteten.

Fastighetsskatten var illa omtyckt innan den togs bort, just för de avigsidor som uppstod. Skulle den återinföras har vi samma situation åter igen.

Viljan att betala skatt är stor i Sverige men den är inte självklar. Därför är det ytterst viktigt att vi dels levererar en välfärd av hög kvalitet men det är också viktigt att de skatter vi tar ut är logiska och har en folklig förankring. Fastighetsskatten var illa omtyckt innan den togs bort, just för de avigsidor som uppstod. Skulle den återinföras har vi samma situation åter igen. Om det dessutom redan från början finns undantag innebär det att vi själva underkänt systemet. För att få stabilitet tror jag snarare att vi måste hitta lösningar över parti och blockgränserna och vill vi få en folklig legitimitet behöver skattesystemet vara logiskt och rättvist.

Därför tycker jag att ett brett arbete med en ny skattereform är att föredra före en fastighetsskatt.

  • Olle Vikmång Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.