Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Chayanuphol, Shutterstock

Foto: Chayanuphol, Shutterstock

Sänk skatten på snus

Regeringens förslag om att höja tobakssatten är problematisk. Rökning och snusning behandlas likadant trots att forskning visar på annat. Istället borde skatten på cigaretter höjas, och skatten på snus sänkas, det skriver Samuel Lundell, Ordförande för Skövde S-Studenter.

För en tid sedan kunde vi läsa att regeringen förberedde för en höjning av tobaksskatten. Förslaget har både för- och nackdelar. Att skapa incitament för minskad rökning är bra för folkhälsan. De hälsofaror som rökning för med sig är idag välkända i det svenska samhället. Cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och infektioner i andningsorgan är några av dem. Hälsofarorna med snus är däremot betydligt färre. Sverige bör ha en tobakspolitik som reflekterar detta. Sverige bör fokusera på skademinimering och inte bara tobaksminimering. Sverige bör instifta en pragmatisk tobakspolitik till gagn för folkhälsan.

Vissa faror finns med snus, men att farorna med bruket är avsevärt mindre än rökning är ett faktum.

Skövde S-Studenter försöker inte på något sätt framställa snus som en hälsoprodukt. Exempelvis framförs i debatten att snus skadar tandköttet och kan orsaka olika typer av cancer. Vad gäller tandköttet kan det ta viss skada. Dock har det på senare år utvecklats nya portionspåsar (som ännu inte nått marknaden) speciellt utformade för att ta bort detta problem. Enligt Folkhälsomyndigheten finns inget klarlagt samband mellan snus och cancer. Däremot har Karolinska institutet i en stor studie från maj 2020 kommit fram till att normalsnusaren har 35% lägre risk att utveckla muncancer i jämförelse med icke-snusare. Vissa faror finns med snus, men att farorna med bruket är avsevärt mindre än rökning är ett faktum.

Beskattningen av cigaretter bör höjas och sänkas för snus på ett sätt som reflekterar deras relativa risker.

Dessutom vet vi att många slutar röka och istället börjar snusa. Förvisso konsumeras då tobak, men i en hälsosammare form. Andelen som går åt andra hållet och börjar snusa för att sedan övergå till rökning är dessutom försumbar. Således utgör snuset en viktig pusselbit för att undkomma skadorna som rökning ger. I jämförelse med övriga EU-länder synliggörs ovanstående, där andelen rökare i Sverige är lägst i hela EU. Samtidigt är också den tobaksrelaterade dödligheten i förhållande till befolkningen lägst i Sverige.

Med stöd av forskning och statistik likt den ovan nämnda menar Skövde S-Studenter att Sverige behöver reformera sin tobakspolitik. Beskattningen av cigaretter bör höjas och sänkas för snus på ett sätt som reflekterar deras relativa risker.

  • Samuel Lundell Ordförande, Skövde S-Studenter

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.