Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Stoppa skattesmitarna!

Pandoraläckan har avslöjat hur omfattande den internationella skatteplaneringen är. Ska sådant skattesmitande kunna stoppas behövs mer internationellt samarbete, skriver styrelsen för Skattebetalarnas riksförbund.

Skattebetalarnas riksförbund Länk till annan webbplats. startades i början av året. Syftet är att värna att svenska skattepengar inte slösas bort på till exempel dyra privatiseringar av offentlig verksamhet. En av grundstommarna för vårt skattesystem är också att alla är med och bidrar efter bärkraft och inte smiter undan sitt ansvar.

Ett skräckexempel är de uppgifter som framkommer i den så kallade Pandoraläckan. Det internationella journalistkonsortiet ICIJ har nyligen avslöjat 11,9 miljoner dokument, från 14 olika juristbyråer och s.k. bolagsfixare, som visar hur rika individer och företag över hela världen undkommit skatter genom att flytta pengar till skatteparadis.

Insikter från Pandoraläckan

Tre saker är särskilt värda att uppmärksamma.

1. Aggressiv internationell skatteplanering är uppenbarligen vanligen förekommande bland välbärgade personer och bland företag. Jakten på vinstmaximering leder till alla tänkbara former av skattebesparande åtgärder. Till saken hör att aggressiv skatteplanering ofta kan vara formellt laglig, även om sådan verksamhet står i strid med skattelagens syfte.

2. Pandoraläckan visar att det går att avslöja den här sortens fenomen. För några decennier sedan var det betydligt svårare att hitta en samlad kunskap om den internationella aggressiva skatteplaneringens omfattning. I dag finns helt andra möjligheter att lyckas med detta.

Om den aggressiva skatteplaneringen inte är direkt olaglig blir den därför nära nog omöjlig för myndigheterna att komma åt.

3. Det tycks inte vara offentliga aktörer som går i bräschen för att avslöja internationell skatteplanering, utan i stället privata organ som t ex ICIJ. En viktig förklaring till detta är att skattemyndigheterna arbetar i hårt lagreglerade miljöer och måste upprätthålla hög sekretess och rättssäkerhet. Om den aggressiva skatteplaneringen inte är direkt olaglig blir den därför nära nog omöjlig för myndigheterna att komma åt.

Vad vi kan göra

Så, vad kan vi göra med insikterna från Pandoraläckan?

För det första bör den allmänna transparensen öka vad gäller skattebetalningar. Forskningen visar att öppenhet kraftigt minskar oönskade beteenden. Den som är iakttagen agerar annorlunda än den som kan agera i det fördolda. Regler som ökar allmänhetens insyn i storföretagens och de förmögnas skatteplanering bör därför stärkas ytterligare, t ex genom att Sverige strikt inför det nyligen beslutade EU-direktivet om offentlig redovisning av var stora bolag betalar sin skatt, samt även skärper befintliga rapporteringsregler om aggressiv skatteplanering.

För det andra behövs ytterligare satsningar på automatisk internationell skattekontroll. Skatteverken världen över behöver dels tänka nytt, dels överge vissa föråldrade principer. Att värna rättssäkerheten ska inte behöva innebära orimliga sekretessregler eller inskränkta möjligheter för svenska Skatteverket att samarbeta med motsvarande myndigheter i andra länder. Sverige har deltagit i det så kallade BEPS-projektet inom OECD, som just syftar till att motverka avancerad, internationell skatteplanering. Det är ett steg i rätt riktning, men mellanstatligt samarbete i frågan måste stärkas ytterligare för att det globala skattesmitandet ska kunna stoppas. Organ som EU och OECD har föreslagit flera regler för att stävja problemet, som t ex olika typer av rapporteringsregler som ökar transparensen, och skarpare juridiska regler för att komma åt den typ av skatteplanering som visserligen följer skattelagens bokstav men motverkar dess syfte.

Om resursstarka individer och företag smiter undan sitt ansvar att bidra till samhället innebär det inte bara mindre pengar till välfärden, utan också att legitimiteten för vår skattefinansierade välfärdsmodell undergrävs. Vi hoppas därför att svenska socialdemokrater fortsätter ta fighten mot skattefuskarna.

  • Skattebetalarnas riksförbunds styrelse Genom Martin Rynoson och Maria Arkeby, tillförordnade ordföranden, Jonas Attenius , styrelseledamot och oppositionsråd (S) i Göteborg, Åsa Eriksson , styrelseledamot och riksdagsledamot (S), Åsa-Pia Järliden Bergström , styrelseledamot och tf. enhetschef för LO-ekonomerna, Ulrika Lorentzi , styrelseledamot och utredare på LO, Roger Persson Österman , styrelseledamot och professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.