Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Jeppe Gustafsson, Shutterstock

Foto: Jeppe Gustafsson, Shutterstock

Kräv bättre kulturpolitik!

Socialdemokraterna har tappat sin klassmedvetna kulturpolitiken. Därför uppmanar jag dig att gå till ditt lokala föreningsmöte och kräva en bättre kulturpolitik, det skriver Eskil Carlström, Distriktsordförande för SSU Jönköpings län.

När den för detta socialdemokratiska kulturministern Bengt Göransson gick bort tidigare i år sa Stefan Löfven: ”Det finns få som har präglat den svenska kulturpolitiken som Bengt. Han hade sin bakgrund och sitt engagemang i folkrörelserna, folkbildningen och han brann för en jämlik tillgång till kultur.” På bara några få rader lyckas Löfven fånga kärnan i den socialdemokratiska, jämlika kulturpolitiken.

Nästan exakt 30 år efter att Göransson avgick som kulturminister får Sverige en ny kulturminister. Tillsättandet av den nya kulturministern får nästan klassas som en historisk händelse, för första gången på femton år finns det en socialdemokratisk kulturminister i en svensk regering. Vilket innebär att socialdemokratin måste sluta gömma sig bakom en miljöpartistisk kulturpolitik och istället börja ta ansvar för den kulturpolitiken som gått oss förlorad.

Att det vi kan komma på när vi ska bedriva kulturpolitik är att avskaffa avgiften på kulturskolan är ett bevis på att vi har tappat klassmedvetenheten i kulturpolitiken.

För socialdemokrater i vårt avlånga land finns det en käpphäst som har hållits kär under det senaste decenniet, kulturskolan, det är nästan en helig fråga för alla socialdemokrater. Men när den käpphästen ger oss skygglappar för de existerande klass-strukturella problem i kulturpolitiken så riskerar vi socialdemokrater att förlora en av våra paradgrenar, kulturen. För när vår hjärtefråga kokas ner till att vi ska avskaffa avgiften på kulturskolan så fort vi får äntra kommunhuset i styrande position, då har vi tappat bort vår klassmedvetna kompass.

Kulturskolan må vara en institution som erbjuder barn en möjlighet till att utöva och utveckla sina kulturella och kreativa sidor. Men när det fysiska avståndet mellan den, oftast centrala, kulturskolan och miljonprogramsområdena är långt. Ja, då kanske det inte är avgiften som är hindret utan ens huruvida du har råd eller möjlighet att ta dig till kulturskolan. En kulturskola som kräver att du ska ha ett instrument hemma så att du kan öva på läxan, något som diskvalificerar många barn och unga från kulturskolan. Att det vi kan komma på när vi ska bedriva kulturpolitik är att avskaffa avgiften på kulturskolan är ett bevis på att vi har tappat klassmedvetenheten i kulturpolitiken.

Vi måste ta tag i kulturpolitiken!

Därför menar jag att vi alla tillsammans måste ta tag i den socialdemokratiska kulturpolitiken och ge den en uppfräschning. För om vi ska vara ärliga, dagens socialdemokratiska kulturpolitik tjänar mest medelklassen som får billigare kultur. Den tjänar inte de barn och unga som står mycket längre från kulturen.

Den utopiska och socialdemokratiska kulturpolitiken måste utgå från tanken att tillgången till kultur ska vara jämlik och föras närmare alla människor i samhället, inte enbart underlätta för den redan kulturella över- och medelklassen att ta till sig kultur. Det ska sägas att det finns goda exempel på hur kommuner satsar på att föra kulturen närmare fler, det handlar om att satsa på fler kommunala bibliotek med generösa öppettider, flytta ut kulturskolans verksamheter till områden utanför stadskärnan och införa kulturgaranti för alla barn och unga i grundskolan. Det är, de facto, socialdemokratisk jämlikhetspolitik som ger fler tillgång till kulturen.

När vi nu 30 år efter Göranssons avgång som kulturminister, återigen får en socialdemokratisk kulturminister i regeringen. Behöver vi som rörelse hitta tillbaka till den jämlika och klassmedvetna kulturpolitiken som vi förlorade längst vägen. Därför uppmanar jag dig att ta dig till ditt lokala AK-årsmöte och kräv att kultursatsningar som ger fler tillgång till kulturen skriv in i det lokala valmanifestet. Kräv din rätt, låt oss vinna tillbaka den kulturpolitik som är jämlik och klassmedveten.

  • Eskil Carlström Distriktsordförande, SSU Jönköpings län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.