Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Bojkotta Kellogg's!

SSU Jönköpings Län uppmanar till en bojkott av alla Kellogg's produkter. Detta efter att företaget avskedat hela den strejkande personalstyrkan och ersatt dessa med strejkbrytare, det skriver Eskil Carlström, Ordförande för för SSU Jönköpings Län, och David Svensson, facklig talesperson för SSU Jönköpings Län.

På svensk arbetsmarknad är idag åtta timmars arbetsdag norm. Skulle man söka ett industrijobb idag där tolv timmars arbetspass är norm samt 6 dagar lång arbetsvecka så skulle man kunna tro att man färdats tillbaka till 1900-talet. Men det är fortfarande nutid. I USA ser arbetsmarknaden fortfarande ut på detta sätt i hög grad.

I början av oktober i år så gick 1400 stycken Kellogg's fabriksarbetare ut i strejk med bakgrund av förhandlingar mellan facket och arbetsgivare som inte gav tillräckliga resultat. Dessa 1400 stycken personer blev alla avskedade och ersatta med strejkbrytare. Förhoppningsvis kan Kellogg’s i efterhand förstå hur värdefulla deras anställda är eftersom de oerfarna strejkbrytarna inte lyckats hålla produktionen uppe och matvarubutikerna i USA ekar tomma av Kellogg’s produkter. Detta hade självklart kunnats föregås men när vinst utan hänsyn är det största målet ser man ofta inte helhetsperspektivet och olyckligtvis drabbas de avskedade arbetarna hårdast.

Det är viktigt att vi höjer blicken och ser den fackliga kampen som en global fråga då vi lever i en global ekonomi, och om vi höjer våra röster så sprider det vågor på vattnet över Atlanten.

Kritiken mot Kellogg’s agerande har kommit från flera håll som bland annat f.d presidentkandidaten Bernie Sanders som deltog i strejkerna och uttalade att “om du älskar Amerika, så älskar du arbetarna”. Presidenten Joe Biden uttrycker även han djup oro över Kellogg’s plan att ersätta alla dem anställda. Förutom dessa kända profiler så har även den växande internetplattformen "reddit.com/r/antiwork" i solidaritet på olika sätt försökt stödja de strejkande.

Det som hände med Kellogg’s anställda är oanständigt ett företag år 2021. Det är viktigt att vi höjer blicken och ser den fackliga kampen som en global fråga då vi lever i en global ekonomi, och om vi höjer våra röster så sprider det vågor på vattnet över Atlanten. Vi kan inte acceptera 1900-talets arbetsförhållande på nytt med olönsamma löner och längre arbetsdagar. Sverige behöver en arbetarvänlig regering som kan visa resten av världen hur hög produktion och goda arbetsvillkor står i relation till varandra.

I solidaritet med de 1400 stycken avskedade fabriksarbetare från Kellogg's så uppmuntrar därför vi från SSU Jönköpings län en bojkott av alla Kellogg's produkter tills att ett avtal slutits mellan det amerikanska fackförbundet BCTGM och Kellogg’s.

  • Eskil Carlström Distriktsordförande, SSU Jönköpings län
  • David Svensson Facklig talesperson, SSU Jönköpings län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.