Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

I årets julfilm vill ingen höra talas om mänsklighetens undergång

Tänk om just du fick veta att världen var på väg att gå under, och insåg att inga makthavare tänker göra något åt det? Klimat- och miljöförändringar kommer att pröva legitimiteten hos många regeringar framöver, det skriver Jens Orback, VD för stiftelsen Global Challenges Foundation och f.d. socialdemokratiskt Statsråd.

Det är upptäckten i årets stjärnspäckade julfilm “Don’t look up!”, som har premiär på Netflix den 24 december. Leonardo Di Caprio och Jennifer Lawrence spelar två astronomer på ett föga prestigefyllt universitet i den amerikanska Mellanvästern. De upptäcker till sin fasa en nio kilometer bred komet som är på väg mot Jorden. De når ända fram till sin president (spelad av Meryl Streep) och hennes fifflande stabschef till son (Jonah Hill). Men vad ska hon göra, hotet är ju inte säkert, det finns 0.01 procents sannolikhet att de två forskarna har fel.

Samtidigt som vetenskapen visar hur de miljö- och klimatförhållanden som varit stabila under tusentals år håller på att förändras vill vi fortsätta leva som vanligt.

För att få allmänhetens stöd för att försöka avleda kometen, åker de två forskarna på en medieturné som tar dem från självbelåtna TV-värdar (Tyler Perry och Cate Blanchett) till trendsättande popstjärnor (Ariana Grande och Kid Cudi). Vad händer när uppriktiga varningar möter en självvald okunnighet hos den som föredrar att ta reda på kändisars skilsmässor än på världens undergång?

“Don’t look up!” är en absurd komedi, med ett mått bitter verklighet. Samtidigt som vetenskapen visar hur de miljö- och klimatförhållanden som varit stabila under tusentals år håller på att förändras vill vi fortsätta leva som vanligt. Liksom den långväga kometen är det svårt för oss som lever i vår invanda vardag att se hur havsströmmar och istäcken kollapsar. Men gör vi inget nu kan det vara för sent imorgon.

Just nu är det vi själva som orsakar så dramatiska förändring av det ekosystem vi är beroende av att det hotar vår egen existens.

Globala katastrofer har inträffat förut. Katastrofer med asteroidnedslag, som i filmen, har inträffat tidigare. För 66 miljoner år sedan utplånades dinosaurierna tillsammans med 76 procent av livet på Jorden. Det har härjat farsoter som dödat mer än 10 procent av världens befolkning. Under 1900-talet utvecklades och användes massförstörelsevapen. Vi tillbringar snart vår andra jul med en pandemi som krävt 5,3 miljoner människoliv. Just nu är det vi själva som orsakar så dramatiska förändring av det ekosystem vi är beroende av att det hotar vår egen existens.

“Don’t look up!” visar hur egenintresse och nyhetsunderhållning försvårar vårt samhälles uppmärksamhet på det som faktiskt hotar oss och kan hjälpa oss. Precis som lokala och nationella utmaningar har utvecklat gemensamma lösningar och beslutssystem måste vi också göra det på global nivå. FN:s Generalsekreterare har insett dessa risker och föreslår ett nytt globalt samarbete i “vår gemensamma agenda”. Han vill att vi ska bli bättre på att ta hand om våra globala nyttigheter såsom luft och vatten. Han vill att vi skapar en plattform för nödsituationer där inte bara nationalstaterna är med, och han vill ha en ombudsman för framtida generationer när gränsöverskridande beslut ska fattas.

Klimat- och miljöförändringar kommer att pröva legitimiteten hos många regeringar framöver. Sverige utgör inget undantag. Det är yttersta vikt att utrikesminister Ann Linde stöttar generalsekreterarens agenda. Globala katastrofrisker kräver också globala lösningar.

I november sköt amerikanska rymdstyrelsen NASA upp en satellit i samarbete med sin europeiska motsvarighet ESA. Tillsammans ska de utveckla försvaret mot asteroider. Genom att “titta upp” och samarbeta kan mänskligheten hitta lösningar på de risker som hotar vårt liv på jorden. Men då måste vi ta dem på allvar och agera nu.

  • Jens Orback VD för stiftelsen Global Challenges Foundation, och f.d. socialdemokratiskt Statsråd

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.