Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild: Nikonov Vladimir, Shutterstock

Bild: Nikonov Vladimir, Shutterstock

Vart är vi på väg?

Klyftorna växer. Sedan 1990-talet ökar Sveriges klyftor mest i hela OECD i jämförelse med andra liknande länder. Både de fattigaste och rikaste blir förlorare när ojämlikheten ökar. Vart är vi egentligen påväg? Det skriver Marcus Karlén, Fritidspolitiker (S) i Huddinge och ordförande för Stockholmsdistriktet i Amnesty International

Var i Stockholm du bor avgör när du kommer att dö. Det skiljer i genomsnitt 18 år i medellivslängd mellan en lågutbildad invånare i Vårby och en högutbildad i Danderyd, enligt en rapport från CES.

Vårby och Danderyd finns på samma röda tunnelbanelinje, men ändå är det två helt olika världar på grund av våra politiska beslut. Vår gemensamma bostads- och stadsplanering, infrastruktur och välfärd har tillsammans skapat dagens brutala skillnader mellan stockholmare.

2 379 människor i Stockholm saknar dessutom helt bostad och har behov av sociala insatser, enligt en studie från Stockholms stad för år 2020. Mörkertalet kan antas vara högre. 15 procent av barnen i Stockholmsregionen levde år 2018 i relativ ekonomisk utsatthet. Definitionen är enligt Socialstyrelsen en inkomst under 60 procent av medianinkomsten. Internationella Rädda Barnen fastslår att den relativa barnfattigdomen i Sverige är den högsta i Norden.

Din boendesituation och postnummer avgör alltså din hälsa, din medellivslängd och risken att dina barn hamnar i ekonomisk utsatthet.

Åtta procent av barnen i regionen lever i absolut ekonomisk utsatthet, enligt Barnombudsmannens statistikrapport från 2018. Definitionen innebär inkomst under två amerikanska dollar om dagen.

Din boendesituation och postnummer avgör alltså din hälsa, din medellivslängd och risken att dina barn hamnar i ekonomisk utsatthet. Detta system har skapats och upprätthålls utifrån vilka som röstar - och ditt postnummer avgör din benägenhet att rösta.

Valmyndighetens data beskriver hur samhällsekonomin påverkar vår valdemokrati. Längst med röda linjens södra valdistrikt var valdeltagandet 50–60 procent och i dom rikare valdistrikten längst med samma röd linje är siffran 80-90 procent. I EU-valet 2019 var skillnaden mellan två valdistrikt i Stockholmsregionen otroliga 70 procentenheter.

Problemet är att vi har sammankopplat individers ekonomi med rätten till en god hälsa, värdigt liv och valdeltagande.

Sverige firar hundra år av den politiska demokratin - allmän och lika rösträtt. Nu krävs krafttag för våra ESK, ekonomiska, sociala och kulturella, rättigheter och som också återfinns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Exempelvis fastslår artikel 25 rätten till en god levnadsstandard för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om ESK-rättigheter vilket betyder att vi är juridiskt bundna att värna allas rätt till basala behov som mat, bostad, utbildning och social trygghet.

Problemet är inte vår samhällsekonomi som premierar rika människor med snabba bilar och poolvilla. Problemet är att vi har sammankopplat individers ekonomi med rätten till en god hälsa, värdigt liv och valdeltagande. Denna sammankoppling mellan ekonomi och mänskliga rättigheter äventyrar vår gemensamma trygghet, tillit, sammanhållning och i slutändan vår demokrati.

Det är därför skillnad på allas möjlighet till ekonomisk rikedom och allas rätt till ett värdigt liv med grundläggande hälsa, respekt och trygghet. Sverige kan bättre. En resa i exempelvis Stockholm på två mil ska inte innebära att färdas mellan två världar. Och frågan kvarstår: Vart är vi på väg?

  • Marcus Karlén Ordförande för Stockholmsdistriktet, Amnesty International och Fritidspolitiker (S), Huddinge

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.