Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Pavlo Lys, Shutterstock

Foto: Pavlo Lys, Shutterstock

Sverige bör gå med i NATO

Sverige är i praktiken varken alliansfrihet eller neutralt. Vi värnar vår säkerhet tillsammans med andra. Sverige bör därför söka medlemsskap i NATO, det skriver Anton Karlsson, Styrelseledamot i SSU Halland.

Till slut verkar Europa vaknat upp till det krig som pågått på kontinenten sedan 2014 och som påbörjades redan 2008. Det som krävdes var en fullskalig militäroffensiv rakt in i en av Europas nyfunna demokratier. Ett agerande som föregåtts av 15 år av ryska provokationer gentemot sina grannländer. Ett hot som Sverige, med sitt strategiska läge i Östersjön inte kan blunda för. Jag är engagerad socialdemokrat och övertygad om att vi värnar vår gemensamma säkerhet tillsammans med andra, och den internationella solidariteten likaså. Genom NATO stärker vi försvaret av Sverige och hela vårt närområde. I NATO står vi enade, för ensam är aldrig stark

Försvarsallians

Många i vår rörelse tycks hysa vad som kan beskrivas som rädsla mot NATO och allt ett medlemskap innebär. Till viss del förstår jag det. Att man föraktar ett medlemsland som Turkiet, vilket ofta lyfts fram i debatten, som monterar ner sin demokrati och förkastar mänskliga fri- och rättigheter är befogat. Det finns dock ingen risk att dras in i orättfärdiga krig då åberopandet av artikel 5 endast sker vid ett oprovocerat angrepp mot en eller flera medlemmar. NATO handlar inte heller om att legitimera Erdogan eller gå hans ärenden, lika lite som att Danmark och Norge står bakom vissa medlemsländers utveckling handlar ett potentiellt medlemskap för Sverige om att garantera den europeiska säkerhetsordningen; Att gränser ska respekteras och att alla tendenser till imperialistiska ambitioner och intressesfärer förkastas. NATO är en försvarsallians och inte en angreppspakt.

Jag väljer en försvarsgaranti värd sin vikt i guld framför tomma löften alla dagar i veckan.

Häromdagen kom ett förnyat löfte från Storbritannien om “militärt stöd” om Sverige hamnar i krig, det är upp till var och en att bedöma innebörden av sådana löften och trovärdigheten. Ett faktum som kvarstår är att senast de orden yttrades av Storbritannien var det gentemot Ukraina, innan kriget bröt ut. Lägg därtill de skriftliga garantier som gavs om Ukrainas garanterade suveränitet i Budapest-avtalet som inte bara signerades av USA och Storbritannien, utan även Ryssland. Vad dagens läge visar är att när vapenskramlet går från hård retorik till handling är allt bara tomma ord. Jag väljer en försvarsgaranti värd sin vikt i guld framför tomma löften alla dagar i veckan. Jag gör det med en insikt om att hoppet är det sista vi bör sätta vår tilltro till när det kommer till att försvara vår frihet.

Falsk alliansfrihet

Denna artikel tar inte bara avstamp i det faktum att vårt omvärldsläge är det värsta på över 70 år. Den syftar också till att en gång för alla göra upp med det uttjatade mantrat att Sverige antingen är neutralt eller alliansfritt - vi är varken eller. Vi sa upp vår neutralitet när vi gick med i EU, vår alliansfrihet försvann samma sekund som vi ratificerade Lissabonfördraget, utformade vårt försvarssystem efter NATO-standard, ingick djupgående försvarssamarbeten med Finland och när vi i nutid förser vår nära allierade Ukraina med försvarsmateriel. Det finns inget i klandervärt i något av det, snarare är det berömvärt att vi bor i ett land som står upp för alla länders rätt att existera som fria självständiga stater. Det ska sägas att “neutralitet” som begrepp i Sverige genomskådas av omvärlden. Neutraliteten har varken hållit Norge, Finland, Danmark eller Ukraina utanför krig.

Den ryska aggressionen i Europa kommer troligast inte följa med Putin till graven, och vad som kommer efter kriget i Ukraina vet vi ej. Det som talar sitt tydliga språk är historien, och den visar att fred i Europa aldrig varat särskilt länge. Men målet för Sverige och övriga västländer måste vara att säkra den freden. Tills det är uppnått måste fokus ligga på att bygga långsiktig säkerhet och stärkt enighet tillsammans med våra demokratiska allierade i Europa och tvärs över Atlanten. Vår frihet och våra värderingar är värda att försvara och det gör vi inte ensamt!

  • Anton Karlsson Styrelseledamot, SSU Halland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.