Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Solidariteten får aldrig se några nationsgränser

Högerkonservativa regeringar i EU ska aldrig mer kunna ducka sitt ansvar för människor på flykt, det skriver Evin Incir , EU-parlamentariker (S).

EU fungerar som bäst när vi agerar tillsammans- det har den fruktansvärda situationen i Ukraina visat. Åtagandena i flyktingkonventionen är inte ett smörgåsbord som högerkonservativa partier och regeringar kan välja och vraka mellan. Mänskliga rättigheter är dessutom universella. De högerkonservativa regeringarna i EU ska aldrig mer kunna ducka sitt solidariska ansvar för människor på flykt som de gjorde 2015.

Vladimir Putins folkrättsvidriga invasion i Ukraina väcker stor ilska, men världens folks enorma solidaritet med det ukrainska folket värmer. Kriget mot Ukraina framkallar extra starka känslor hos många av oss som har erfarit krig, förtryck och elände. EU:s gemensamma agerande - historiskt starka sanktioner mot Ryssland, massiva humanitära stöd och militärutrustning till Ukraina samt aktiveringen av EU:s massflyktsdirektiv - är avgörande för att få slut på blodbadet som Putin har skapat.

När bomber faller är det inte fråga om när och om internationella åtaganden ska respekteras. Det är en fråga om hur vi säkerställer att det görs.

När bomber faller är det inte fråga om när och om internationella åtaganden ska respekteras. Det är en fråga om hur vi säkerställer att det görs. Den socialdemokratiska devisen ”Tillsammans är vi starka” borde eka högt i öronen på varenda av oss i EU som tror på och står upp för mänskliga fri- och rättigheter och våra multilaterala samarbeten och åtaganden.

Den eskalerande situationen i Ukraina har försatt stora delar av landet i ruiner, människor har mist sina liv och nästan 4 miljoner människor har tvingats fly från sina hem för att ta sig till säkerhet, bort ifrån bomber som faller och pansarvagnar som rullar in med förödelse som konsekvens. Enligt FN är det den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Ett EU som tidigare var en union dit flyktingar korsade hav och andra länder för att få skydd i, har nu blivit närområde till ett land där kriget och tyrannin närvarar med sitt fula tryne.

Länder som Polen, Ungern, Rumänien och Slovakien utgör nu EU:s yttre gräns dit ukrainska flyktingar - barn, kvinnor och män, unga som gamla - snabbast kan nå för trygghet. För att säkerställa att flyktingarna skyndsamt får det skydd och den hjälp som behövs är det helt avgörande att EU:s massflyktdirektiv har aktiverats. Ett land kan inte göra allt, men 27 medlemsländer kan ta ett ännu större ansvar gemensamt än vad vi tidigare lyckats göra då vissa länder vägrat ta sitt solidariska ansvar för människor i nöd.

Regeringarna i Polen och Ungerns vägran att tidigare ta sitt ansvar för människor på flykt har utgjort ett hinder för att EU ska få på plats en ny, fungerande, humanitär och långsiktig migrations- och asylpolitik som säkerställer att alla medlemsländer gemensamt tar ansvar för att människor oavsett födelseland eller hudfärg får skydd. I allt detta mörker hoppas jag att även de nationalkonservativa regeringarna i dessa medlemsländer förstår att ensam aldrig är stark.

Som Socialdemokrat

För mig som socialdemokrat är det aldrig acceptabelt att det görs skillnad på människor och människor. Som tur är har varken internationell- eller EU-rätt den rasistiska synen på vilka som är ”riktiga flyktingar” som Sverigedemokraterna och deras vänner i Polen och Ungern har.

Vi socialdemokrater kommer, i Sverige och EU, inklusive globalt, fortsätta göra allt för att få slut på Putins tyranni och för att fred och frihet åter ska upprättas i Ukraina, samtidigt som vi i det långsiktiga arbetet kräver att alla EU:s medlemsländer omedelbart lever upp till FN:s mål om att 0,7 procent av ländernas BNI ska avsättas till bistånd och att vi får på plats en permanent migration- och asylpolitik som inkluderar gemensamt ansvarstagande av alla EU:s medlemsländer för flyktingar.

Solidariteten får aldrig se några nationsgränser. Det är när vi agerar gemensamt i EU som vi kan vi säkerställa att årets första maj-paroll förverkligas - Alla folks frihet!

  • Evin Incir EU-parlamentariker, Socialdemokraterna

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.