Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: bez_bretelky, Shutterstock

Foto: bez_bretelky, Shutterstock

Sverige producerar sina egna oligarker

Ryssland och Sverige toppar listan på länder där miljardärer äger störst andel av BNP. Det är dags att ta problemet på allvar, och lyssna på jämlikhetskommissionen, det skriver Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet.

Av alla världens länder så är Ryssland det land vars miljardärer står för högst andel av landets BNP, eller bruttonationalprodukten. Det innebär att en stor del av nationens tillgångar är koncentrerade och tillgängliga för en rik minoritet. På andra pallplats kommer Sverige, och på tredje plats kommer USA, enligt Bloomberg Billionaires Index.

Enligt samma Index äger alltså svenska miljardärer lika mycket som halva Sveriges BNP. Sverige har dessutom blivit ett av de länder med flest miljardärer i relation till befolkningen. Världens mest jämlika land producerar nu sina egna oligarker.

En analys som gjordes, 2020, med hjälp av "det breda statistikunderlaget i BRP+, Sveriges mätsystem för livskvalitet" och hållbarhet visar att klyftor mellan regionen och mellan människor har ökat i Sverige. Människors inkomster har ökat med stigande BNP och den ekonomiska tillväxten är relativt stabil, men skillnader ökar mellan grupper i samhället och inkomsterna är inte jämt fördelade. Att kapitalinkomsterna ökar är en av anledningarna, vilket gynnar de hushåll som redan har en högre inkomst,” och gruppen män som generellt sätt har högre finansiella kapitalvinster än kvinnor som grupp, enligt Reglab.

Hur kom vi hit?

Under decennier har förmögenheter vuxit parallellt med inkomstskillnaderna. Göran Persson avskaffade arvsskatten 2004, och fastighetsskatten avskaffades tillsamman med förmögenhetsskatten av Reinfeldt som även kämpade för ett flertal ytterligare skattesänkningar. Allt detta för att de rika ska slippa beskattas. Vi har nu även privatiserat stora delar av vår välfärd, som nu kontrolleras av vinstdrivande aktiebolag.

Den rödgröna regeringen tillsatte, efter valet 2018, en utredning för att undersöka och komma med konkreta förslag för att minska klassklyftorna i Sverige. Resultatet blev Jämlikhetskommissionen som i augusti 2020 presenterade sina slutsatser i en rapport, ”En gemensam angelägenhet”, som omfattas av mer än tusen sidor. Kommissionen konstaterade att ojämlikhet är skadligt. Ohälsan ökar, och tilliten och tillväxten minskar i samhället. Svart på vitt fastställdes att staten behöver ta ett ökat ansvar för integration, utbildning och bostadspolitiken, samt att socialförsäkringen stärks för att möjliggöra ett reellt inkomstskydd. Gåvoskatt och arvsskatt föreslås återinföras, liksom en ny fastighetsskatt.

Att jämlika samhälle leder till trygga samhällen med god tillväxt är ingen vänstervriden teori, all forskning pekar mot det.

Nationalekonomer har under en period ansett att ojämlikhet är bra för att uppmuntra till högre studier och ökad tillväxt är, inte bara ett faktum, utan ett odiskutabelt sådant. Men rapporten lyfter fram flera studier som motsäger detta, och som rent utav hävdar motsatsen.

Att jämlika samhälle leder till trygga samhällen med god tillväxt är ingen vänstervriden teori, all forskning pekar mot det.

Det är dags att lyssna på Jämlikhetskommissionen!

  • Olivia Karlsson Lexberg Medlem, SSU Göteborgsområdet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.