Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild: Jeppe Gustafsson, Shutterstock. Författare: Emma Fastesson Lindgren

Bild: Jeppe Gustafsson, Shutterstock. Författare: Emma Fastesson Lindgren

CUF och L-studenter måste tänka om kring svensk skola

Det är bra att CUF och Liberala Studenter inser problemet med friskolornas kösystem. Det är mindre bra att de inte också inser problemet med den orättvisa skolpengen, och slöseriet med skattepengarna, det skriver Emma Fastesson Lindgren, Ordförande för S-studenter, i en replik till CUF och L-studenter. Länk till annan webbplats.

CUF och Liberala studenter skriver i Aftonbladet Länk till annan webbplats. att de ser positivt på regeringens proposition om att avskaffa friskolornas orättvisa kösystem. Det är glädjande. De liberala organisationerna säger sig vilja verka för en likvärdig skola, men samtidigt nämner de inget om att skolan läcker som ett durkslag. Skribenterna verkar helt ha missat regeringens andra proposition om en rättvis skolpeng som tar hänsyn till huvudmäns olika ansvarsområden.

Med dagens system ger vi skattepengar till skolkoncernerna för ett ansvar som de inte har. Det är ett läckage, ett slöseri med skattepengar.

Skolpliktsansvar

Kommunala skolor har ett lagstadgat skolpliktsansvar. Det betyder att om en friskola lägger ned eller om ett barn flyttar in i kommunen är det den kommunala skolans ansvar att fixa en ny skolplats. Detta ansvar innebär att kommunala skolor måste ha beredskap, vilket kostar pengar och är något som de också blir kompenserade för. Problemet är att skolkoncernerna också tilldelas denna kompensation, trots att de inte har skolpliktsansvar eller kostnaderna som följer. Istället försvinner våra skattepengar iväg från skolans värld till friskoleägare utomlands.

Kommer CUF och Liberala studenter verka för att deras moderpartier röstar för regeringens proposition för ett rättvist skolpengssystem?

De senaste året har hela 1,3 miljarder skattekronor som skulle ha gått till våra barns utbildning plockats ut i vinst. Det motsvarar omkring 2200 heltidsanställda lärare.

Står CUF och Liberala studenter bakom detta slöseri av skattepengar? Kommer CUF och Liberala studenter verka för att deras moderpartier röstar för regeringens proposition för ett rättvist skolpengssystem?

Jag vädjar nu till CUF och Liberala studenter. Stå på er, jag hejar på er. Den orättvisa kötiden måste bort. Men det måste också skolpengsläckaget och de obegränsade vinsterna. Låt oss återta den demokratiska kontrollen över skolan, tillsammans.

  • Emma Fastesson Lindgren Förbundsordförande, S-studenter

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.