Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Wikimedia commons

Foto: Wikimedia commons

Inga eftergifter till giftiga stater

Sverige har ansökt om att gå med i Nato, detta efter att socialdemokraterna söndagen den 15:e maj 2022 vände i frågan. Medan detta skulle bidra till svensk säkerhet så hotar det nu svensk värdighet, för giftet som sprids från Turkiets Erdoğan hotar nu sätta svensk säkerhetspolitik före svensk rättsstat och självrespekt. 

Den turkiska diktatorn Recep Tayyip Erdoğan har meddelat att Turkiet tänker säga nej till Sveriges och Finlands medlemsansökningar till Nato. Såvida inte Sverige och Finland går med på att utvisa ett dussintal utpekade PKK-medlemmar och Gülenrörelsemedlemmar till Turkiet. Samtliga är kurder.


Turkiet krävde bland annat utlämnandet av riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh som i utbyte mot löfte om regeringens stöd till kurder stödde Magdalena Anderssons regering. Detta krav har idag dragits tillbaka, men kraven på utvisning av andra kurd-svenskar som flytt Erdogans styre är ännu aktuella.


Sedan 2016 har Turkiet ockuperat norra Syrien – då kontrollerat i huvudsak från kurdiska Rojava (som är en socialist-libertariansk region) – i syfte att ”avradikalisera” regionen. Samma gift som sprids från Putins mun om Ukraina.

Detta är dock bara det senaste i en lång konflikt mellan den Turkiska staten och kurderna, sedan iallafall 1930-talet då en av de största folkmorden i Turkiet sedan Armeniska folkmordet 1915 genomfördes mot kurder och Zilan massakern 1930. Det kurdiska språket, kulturen och namn blev förbjudet och är i praktiken i stor utsträckning så än idag.


Varje kämpe för kurdiska rättigheter i och utanför Turkiet har av den turkiska staten stämplats som PKK-anhängare sedan gruppens grundande på 80-talet.

I försöket att skydda oss från påtryckningar från en fascistisk stat i öst så hoppar vi i säng med en annan. 

Vilka är då PKK?

PKK eller Kurdistans Arbetarparti är en terrorstämplad socialistisk organisation som under 80-talet fram tills tidiga 2000-talet genomförde terrordåd och attacker mot den turkiska staten som även då förtryckte Kurdistan.


I Sverige är organisationen mest känd för sina påstådda kopplingar till Palmemordet – PKK-spåret. Organisationen är terrorstämplad av Nato, EU, Japan, Turkiet och Australien. Detta har på senare år blivit allt mer ifrågasatt i väst av rättsorganisationer och även av EU domstolen som 2008 och 2018 menade att beslutet att stämpla PKK som terrorgrupp inte genomfördes på ett lagligt och korrekt sätt. Samtidigt har både EU domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter starkt fördömt de brott mot mänskligheten och krigsbrott som Turkiet genomfört mot kurder innanför och utanför Turkiet under de senaste årtiondena.

Detta är då en av de stater vi ska gå i allians med. En stat som kräver i utbyte mot medlemskap att vi ska offra vår rättsstat och utvisa anklagade PKK-medlemmar, avbryta restriktionen av vapenexport till Turkiet och avsluta allt stöd till kurdiska organisationer innanför och utanför Turkiet och Sverige.

I försöket att skydda oss från påtryckningar från en fascistisk stat i öst så hoppar vi i säng med en annan. Det enda som binder dagens Turkiet till väst är deras medlemskap i Nato, utöver den så finns det få västerländska värderingar kvar bland de styrande i Turkiet. Enligt Freedom House räknas inte Turkiet som ett fritt land, med bara några få poäng högre än Ryssland.

Det är just för detta som jag kraftigt och ständigt kommer att förespråka och kämpa för en EU armé, så att vi får ett försvar som inte är beroende av en fascistisk stat och som bygger på västerländska värderingar och principer.

Sveriges socialdemokratiska regering har beslutat och ansökt om Natomedlemskap, men varje socialdemokrat, liberal och förkämpe för de mänskliga rättigheterna måste vara tydlig gentemot Turkiet. Här har de inget att vänta sig annat än största stöd för de demokratiska fri- och rättigheterna, rättsstaten, alla människors lika värde och aktion mot fascistiska förtryckarstater.

Så, Socialdemokraterna, dags att visa vad ni står för, ni har redan lovat oss att vi ej ska ha kärnvapen eller permanent bas i Sverige, kan ni nu lova oss att inga eftergifter från svensk sida skall göras till Erdoğan?

Tänker ni stå upp för kurdernas rätt till frihet och liv?
Hur kan jag stå och kampanja för er om ni sviker?
Tänker ni stå upp för den internationella solidariteten?
Hur kan jag stå bakom er om ni vänder ryggen?

Hur löd orden på Första Maj? Alla folks frihet – hela världens fred!

  • Erik Solfors Tidskriften Libertas redaktion

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.